*

*
CƠ quan liêu CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT phái nam TỈNH LONG AN
*

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đầu tiên của nước vn Dân chủ Cộng hòa

Thật khó khẳng định được tín ngưỡng thờ cúng Quốc tổ Hùng vương vãi có thời gian nào. Tự tín ngưỡng dân gian cúng cúng tiên nhân được vào vai vào một biểu tượng mang tính quốc gia.

Bạn đang xem: Việt nam dân chủ cộng hoà

Tag:Giỗ Tổ Hùng Vương, vn Dân công ty Cộng hoà, bác bỏ Hồ, Long An


Niềm tin chiến thắng!

Tag:Cách mạng mon Tám, vn Dân công ty Cộng hòa, công ty nước công nông, Đông nam giới Á, covid, long an


Quốc khánh 2/9: quý hiếm của chủ quyền - thoải mái - hạnh phúc cho nhỏ người

Tag:Chủ tịch hồ nước Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập, trung tâm vui chơi quảng trường Ba Đình, việt nam Dân công ty cộng hòa, tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, dân tộc, độc lập, long an


Cách mạng tháng Tám - Mạch nguồn của các thắng lợi

Tag:Cách mạng Việt Nam, bí quyết mạng tháng Tám, việt nam Dân công ty Cộng hòa, bên nước dân chủ, Đông nam giới Á, long an


Vì ích lợi của nhân dân

Ngay sau ngày gọi Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh bên nước nước ta Dân công ty Cộng hòa, quản trị Hồ Chí Minh vẫn viết tiếp tục 4 thư về việc quản lý nhà nước, phương châm dục tình giữa bên nước với nhân dân.

Tag:Tuyên ngôn Độc lập, đơn vị nước vn Dân nhà Cộng hòa, quản trị Hồ Chí Minh, long an


Tài ngoại giao của Bác: Nhìn từ những việc khai sinh nước Dân nhà Cộng hòa

Bản Tuyên ngôn tự do khai hình thành nước vn Dân chủ Cộng hòa biểu lộ tài nước ngoài giao của quản trị Hồ Chí Minh, bạn được cả thế giới công nhận cùng kính phục về tài ngoại giao xuất chúng.

Xem thêm:

Tag:Tuyên Ngôn Độc Lập, quản trị Hồ Chí Minh, Tài nước ngoài Giao Xuất Sắc, việt nam Dân công ty Cộng Hòa, long an


Tự hào quá khứ, vững vàng tương lai

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành tổ chức chính quyền vào ngày thu năm 1945 thành công, đập rã ách thống trị, áp bức, tách bóc lột của chính sách thực dân, phong kiến, khai sinh nước việt nam Dân chủ Cộng hòa,....

Tag:Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, ngày thu năm 1945, ách thống trị, áp bức, bóc tách lột, chế độ thực dân, phong kiến, nước ta Dân công ty Cộng hòa, long an


Nguyện xứng đáng là học trò của Bác

Tag:Quảng trường cha Đình, chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập, nước vn Dân chủ Cộng hòa, long an


Quá trình bác bỏ Hồ sáng sủa lập vn Dân chủ Cộng hòa

Giữa lúc phong trào cách mạng Việt Nam thuyệt vọng về đường lối và tổ chức triển khai lãnh đạo, Nguyễn Ái Quốc vẫn tìm ra con đường cách mạng vô sản, thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam.

Tag:Chủ Tịch hồ nước Chí Minh, Đảng cộng Sản Việt Nam, Lực Lượng Vũ Trang, nhà Nghĩa Marx-Lenin, long an


Cách mạng tháng Tám - hình tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam

Thắng lợi của biện pháp mạng mon Tám và sự ra đời của nhà nước việt nam Dân công ty Cộng hòa khắc ghi bước ngoặt béo múp trong lịch sử hào hùng dân tộc.

Tag:Cách mạng mon Tám, Đảng cùng sản Việt Nam, xã hội công ty nghĩa, report Chính trị, Tổng khởi nghĩa Đảng viên


Phó Tổng biên tập phụ trách: Phùng Tấn Tú

Phó Tổng Biên tập: Châu Hồng Khá

Tòa soạn: 09 Đường số 01, Khu cư dân Trung trung khu phường 6, TP. Tân An, Long An