*

Bạn đang xem: Từ điển anh việt chuyên ngành

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Tóc Uốn Nhuộm Màu Nào Đẹp - 10 Màu Nhuộm Đẹp Cực Hợp Cho Nữ Khi Uốn Tóc

Từ điển Anh Việt siêng ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
translate
*
translate /træns"leit/
*
ngoại hễ từ dịch, thông ngôn lớn translate an English book into Vietnamese dịch một quyển sách tiếng Anh lịch sự tiếng Việt chuyển sang, biến thành lớn translate emotion into kích hoạt phát triển thành tình cảm thành hành động to translate dream into reality thay đổi ước mơ thành hiện nay to lớn translate opetry into music gửi thơ thành nhạc, phổ nhạc thành thơ lớn translate Lenin"s teachings into reality tiến hành lời dạy dỗ của Lê-nin giải thích, xem là kindly translate xin ông vui lòng lý giải rõ mang lại ý ông mong nói bởi not translate my hesitation as ill-will xin anh chớ coi sự lừng chừng của tôi là thiếu thiện chí thuyên chuyển (một vị giám mục) thanh lịch địa phận không giống truyền lại, truyền đạt lại (bức điện) (toán học); (kỹ thuật) mang đến tịnh tiến chuyên ngành kinh tế phiên dịch chăm ngành nghệ thuật biên dịch biến đổi chuyển đổi dịch dịch chuyển gán phiên dịch Lĩnh vực: toán & tin dịch, thông dịch phân chia Lĩnh vực: năng lượng điện lạnh tịnh tiến chăm ngành nghệ thuật Lĩnh vực: năng lượng điện tử và viễn thông dịch, biên dịch
*