Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12 bài bác 21 (có đáp án): sản xuất Chủ nghĩa làng mạc hội ở khu vực miền bắc (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Trung ương Đảng và cơ quan chính phủ trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.

D. Tên quân nhân Pháp sau cuối rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 12 bài 21

Pháp thực hiện rút quân khỏi miền nam bộ Việt nam trong bối cảnh nào ?

A. Tất cả mọi điều khoản được vẻ ngoài tại hiệp định đã có hoàn tất.

B. Pháp sẽ hoàn tất bàn giao mọi trọng trách thi hành hiệp nghị Giơ– ne–vơ cho tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp sẽ xúc tiến mọi bài toán cho công việc thống nhất đất nước bằng tuyến phố tổng tuyển cử hai miền.

D. Cực kỳ nhiều luật pháp ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ không được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, vấn đề bức thiết không phải là than tiếc dĩ vãng, mà là tận dụng thời cơ để vấn đề thất thủ Bắc nước ta không mở đường đến ..... Bành trướng sống Đông phái mạnh Á và tây nam Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa làng hội.

B. Chủ nghĩa cộng sản.

C. Phương pháp mạng hóa giải dân tộc.

D. Cách social chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. thực trạng chung của bí quyết mạng việt nam sau năm 1954 ?

A. Việt nam đã hoàn thành cách social chủ nghĩa.

B. Vn đã ngừng cách mạng hóa giải dân tộc.

C. Bên nước đã kết thúc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

D. Một phần nước đã xong xuôi cách mạng dân tộc dân người chủ dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất mang lại dân cày đang được xác minh lần đầu tiên trong văn khiếu nại nào của Đảng ?

A. Cưng cửng lĩnh bao gồm trị thứ nhất

B. Luận cương bao gồm trị đầu tiên.

C. Nghị quyết họp báo hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng vn lần thiết bị I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho đến năm 1956, ta đã triển khai bao nhiêu đợt cách tân ruộng khu đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu to của cải tân ruộng đất 1954 - 1956 là :

A. Đã giải quyết được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.

B. Hơn 2,5 triệu hộ gia đình nông dân vn được cung cấp ruộng đất.

C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế của thống trị địa công ty trong nông xóm Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải tân ruộng đất ta sẽ :

A. Quy nhầm, quy sai một trong những nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không quan sát nhận đúng chuẩn những địa công ty tham gia phòng chiến, tầng lớp trên bao gồm công với biện pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định yếu tố giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì khôi phục tởm tế, ta có được những thành tựu gì ?

A. Năm 1957, ta đã xử lý được nạn đói gớm niên sống Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã hồi sinh và xây bắt đầu 97 xí nghiệp, xí nghiệp lớn vị nhà nước quản lí lí bên trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta đang đặt quan hệ sắm sửa với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chính của bí quyết mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Xong cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải tạo nên quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Ngừng cách mạng ruộng đất, bước đầu xây dụng các đại lý vật hóa học cho chủ nghĩa xóm hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu bao gồm của công cuộc cải tạo quan hệ cung cấp Xã hội công ty nghĩa ở miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Thành lập và hoạt động các doanh nghiệp công mến nghiệp tư bạn dạng tư doanh.

B. Vận động hợp tác và ký kết hoá trong sản xuất nông nghiệp.

C. Cải cách và phát triển thành phần kinh tế tài chính quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, công việc phát triển kinh tế - làng mạc hội ở khu vực miền bắc đã đã đạt được thành tựu gì ?

A. Gây ra được 172 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

B. Chế tạo được 192 nhà máy sản xuất lớn do địa phương quản lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất lớn do tw quản lí.

D. Thiết kế 217 xí nghiệp sản xuất lớn do tw quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. quy mô hợp tác buôn bản được xây dựng trong số những ngành kinh tế tài chính nào ở khu vực miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.

B. Nông nghiệp trồng trọt và bằng tay nghiệp.

C. Nông nghiệp, bằng tay thủ công nghiệp, yêu mến nghiệp.

D. Thủ công, yêu quý nghiệp cùng công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của cách mạng miền Bắc trong những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa vứt thành phần bóc lột vào đời sống tài chính xã hội.

B. Cải cách và phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần đặc trưng vào việc bảo đảm an toàn đời sống vật chất và ý thức cho nhân dân.

C. Bước đầu cải tiến và phát triển thành phần kinh tế tài chính quốc dân.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. trong những năm 1958 – 1960, cách mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Vội vàng

B. Vi phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, tw Đảng đã xác định nhiệm vụ của giải pháp mạng miền nam là gì ?

A. Đấu tranh chính trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, giữ gìn hoà bình, bảo đảm an toàn và cách tân và phát triển lục lượng phương pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang kháng Mĩ - Diệm, dứt giải phóng Miền Nam, thống nhất khu đất nước, đưa cả nước tiến lên nhà nghĩa làng hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống cơ chế độc tài mái ấm gia đình trị của bạn bè Ngô Đình Diệm, tiến cho tới thống nhất nước nhà bằng con đường tổng tuyển cử trường đoản cú do.

D. Triển khai cuộc tao loạn chống Mĩ, kết thúc sự nghiệp giải tỏa dân tộc, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao giữa những năm 1954 - 1958, bí quyết mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm ?

A. Do lực lượng biện pháp mạng khu vực miền nam lúc đó còn non yếu, chưa thể triển khai đấu tranh vũ trang.

B. Vị lúc đó quân địch còn không dám tiến công lực lượng giải pháp mạng bởi vũ lực.

C. Bởi ta tôn trọng, nghiêm trang chấp hành hiệp nghị Giơnevơ, nhà trương phụ thuộc vào cơ sở pháp lí nước ngoài để đấu tranh bao gồm trị với địch là chủ yếu.

D. Vì lúc này đấu tranh bởi quân sự sẽ không còn đưa lại thắng lợi như ta muốn muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được ban đầu khi như thế nào ? Ở đâu ?

A. Mon 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, thành phố sài gòn - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, tp sài gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh chính trị sinh sống Miền Nam trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm cho suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở những đô thị.

B. Tập hợp dân chúng trong một trận mạc chống Mĩ - Diệm rộng lớn lớn.

C. Làm cho thất bại chế độ "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Bước đầu tiên làm thất bại âm mưu biến khu vực miền nam Việt nam giới thành trực thuộc địa của nhà nghĩa thực dân new của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. họp báo hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng sẽ ra quyết định để nhân dân khu vực miền nam sử dụng bạo lực cách mạng tiến công đổ cơ quan ban ngành Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Họp báo hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa chống lại thống trị của Mĩ - Diệm vẫn diễn ra đầu tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ còn thiếu trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã ghi lại bước trở nên tân tiến của giải pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ nắm ... Thanh lịch thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

Xem thêm: Những Lợi Ích Nuôi Con Từ Sữa Mẹ Là Tốt Nhất? Lợi Ích Từ Việc Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ

B. Che chở bị đông; tiến công.

C. Giữ lại lực lượng; tiến công.

D. Bị động; nhà động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. khía cạnh trận dân tộc giải phóng miền nam Việt phái mạnh được ra đời vào lúc nào? chỗ nào ?

A. Ngày 20 /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người trước tiên giữ chức quản trị Mặt trận dân tộc giải phóng khu vực miền nam Việt phái nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử vẻ vang của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Có tác dụng lung lay toàn thể hệ thống ngụy quyền sử dụng Gòn, mở đường cho việc phát triển liên tiếp cửa cách mạng miền Nam.

B. Là thắng lợi đánh dấu sự thua chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ ở miền nam Việt Nam.C. Là chiến thắng có ý nghĩa sâu sắc chiến lược đầu tiên của phương pháp mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển trẻ khỏe của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh dấu bước cải cách và phát triển của bí quyết mạng miền nam từ nạm giữ gìn lực lượng thanh lịch Tổng tiến công giải pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu việt nam lần thiết bị III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng vật dụng II có hồ chí minh tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần trước tiên được tổ chức tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội thứ nhất đã đề con đường lối thi công chủ nghĩa xóm hội ở nước ta.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng cả nước lần thiết bị III đã xác định vai trò của biện pháp mạng miền bắc bộ như cụ nào ?

A. Cách mạng khu vực miền bắc có sứ mệnh quyết định đối với sự nghiệp tạo ra chủ nghĩa thôn hội sinh sống nước ta.

B. Biện pháp mạng khu vực miền bắc có mục đích quyết định đối với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

C. Phương pháp mạng miền bắc bộ có vai trò ra quyết định nhất so với sự phát triển của phương pháp mạng cả nước.

D. Biện pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của phương pháp mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, phương châm chung của phương pháp mạng hai miền là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam.

B. Binh cách chống Mĩ làm việc Miền Nam, tạo ra chủ nghĩa làng mạc hội sống Miền Bắc.

C. Tao loạn chống Mĩ sống Miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Hoàn thành cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ sở hữu dân trong phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất khu đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối tiến hành xây dựng nhà nghĩa làng mạc hội ở khu vực miền bắc được xác minh trong Đại hội Đảng nước ta lần trang bị III?

A. Ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp dịu - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng gốc rễ của nền tài chính quốc dân.

B. Ra sức phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - đem công nghiệp dịu là nền tảng của nền kinh tế tài chính quốc dân.

C. Rước công nghiệp nặng trĩu làm căn cơ của nền tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu một giải pháp hợp lí.

D. Phối hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp & trồng trọt - lấy nntt là nền tảng gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu toàn nước lần sản phẩm công nghệ III của Đảng đã thai ai làm túng bấn thư lắp thêm nhất?

A. Hồ Chí Minh. B. Lê Duẩn.

C. Ngôi trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3