Trà hương thơm mãn tinh không 》
*

Tác giả: dở người Đề Hoan Nhan

Giới thiệu+raw+QT: dithanbangdanilam.tsttmobile.vn.com

Thể loại: Tương lai, trọng sinh, 1×1, cường cường, công ty thụ, tùy thân không gian.

Trans: qt

Edit: meolonly

Beta: chưa có

 CHÚ Ý: Truyện này bối cảnh tương lai lại sở hữu vua, hoàng tử, mình lần khần chọn xưng hô nỗ lực nào cho phù hợp lại thống nhất cần mình thấy ở đâu hợp để cái gì thì mình để chiếc đó. Vì vậy truyện này xưng hô mẹ, chủng loại thân, mụ mụ, phụ thân, thúc thúc,.. Lung tung, ai cảm thấy khó tính thì không nên đọc nhé.

(TRUYỆN NGỪNG CHỈNH SỬA, ĐANG CHỜ BETA 

Màu xanh: sửa xong

Màu nâu: không sửa

Chưa beta)

Mục lục

Chương 1 Chương 2  Chương 3 Chương 4 Chương 5

Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10

Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15

Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20

Chương 21 Chương 22  Chương 23 Chương 24 Chương 25

Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30

Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35

Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40

Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45

Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50

Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55

Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60

Chương 61 Chương 62  Chương 63 Chương 64 Chương 65

Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70

Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75

Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương79 Chương 80

Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85

Chương 86 Chương 87  Chương 88 Chương 89 Chương 90

Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95

Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100

Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105

Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110

Chương 111 Chương 112  Chương 113 Chương 114 Chương 115

Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120

Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125

Chương 126 Chương 127  Chương 128 Chương 129 Chương 130

Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135

Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140

Chương 141 Chương 142 Chương 143  Chương 144  Chương 145

Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150

Chương 151 Chương 152 Chương 153  Chương 154 Chương 155

Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160

Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165

Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170

Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175

~~~~~HOÀN~~~~~