Bản thuyết trình với chủ đề: "Chương 1 Tổng quan tiền về bank thương mại"— Bản ghi của bản thuyết trình:


1 Chương 1 Tổng quan lại về ngân hàng thương mạiThs Lê Trung Hiếu

*

2 Nội dung có mang và thực chất của NHTMChức năng với phân một số loại của NHTM tổ chức triển khai và bộ máy của ngân NHTM thu nhập cá nhân – ngân sách chi tiêu và lợi nhuận của NHTM

*

3 1. Có mang và thực chất của NHTMWhat is a "Bank‘: A ngân hàng is a financial institution licensed to lớn receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services.

*

4 Định nghĩa bank theo công cụ CH PhápNgân hàng là hầu như doanh nghiệp (entreprises) hoặc các đại lý làm nghề liên tiếp nhận của công chúng, dưới vẻ ngoài ký thác hoặc bề ngoài khác, phần lớn khoản tiền mà nó sử dụng vì tác dụng của mình, vào nhiệm vụ chiết khấu, nghiệp vụ tín dụng hoặc nghiệp vụ tài chính.

*

5 Định nghĩa ngân hàng theo Luật các Tổ chức tín dụngNgân mặt hàng là mô hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân mặt hàng theo luật của phương tiện này. Theo đặc thù và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, bank chính sách, bank hợp tác xã.

*

6 Ngân hàng dịch vụ thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng cùng các chuyển động kinh doanh không giống theo vẻ ngoài của luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.

*

7 Tổ chức tín dụng thanh toán là doanh nghiệp thực hiện một, một số trong những hoặc tất cả các vận động ngân hàng.

Bạn đang xem: Tổng quan về ngân hàng thương mại

Tổ chức tín dụng bao hàm ngân hàng, tổ chức triển khai tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài thiết yếu vi mô cùng quỹ tín dụng thanh toán nhân dân.
*

8 tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số chuyển động ngân mặt hàng theo lao lý của phép tắc này, trừ các vận động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán giao dịch qua thông tin tài khoản của khách hàng hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài bao gồm và những tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng khác.

*

9 tổ chức triển khai tài thiết yếu vi tế bào là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu tiến hành một số chuyển động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của những cá nhân, hộ mái ấm gia đình có thu nhập trung bình và công ty lớn siêu nhỏ.

*

10 Quỹ tín dụng thanh toán nhân dân là tổ chức triển khai tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện ra đời dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân mặt hàng theo qui định của điều khoản này cùng Luật hợp tác ký kết xã nhằm phương châm chủ yếu đuối là cứu giúp nhau cách tân và phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống.

*

11 bank hợp tác xã là bank của toàn bộ các quỹ tín dụng nhân dân do những quỹ tín dụng quần chúng và một số pháp nhân góp vốn thành lập và hoạt động theo hiện tượng của luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là link hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong khối hệ thống các quỹ tín dụng thanh toán nhân dân.

*

12 Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, đáp ứng thường xuyên một hoặc một số trong những các nhiệm vụ sau đây:a) thừa nhận tiền gửi; b) cung cấp tín dụng; c) cung ứng dịch vụ thanh toán giao dịch qua tài khoản.

*

13 dấn tiền gửi là chuyển động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hiệ tượng tiền gởi không kỳ hạn, tiền gửi gồm kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, vạc hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu với các vẻ ngoài nhận tiền gởi khác theo nguyên tắc tất cả hoàn trả không thiếu tiền gốc, lãi cho những người gửi tiền theo thỏa thuận.

*

14 Cấp tín dụng thanh toán là sự thỏa hiệp để tổ chức, cá thể sử dụng một khoản tiền hoặc cam đoan cho phép áp dụng một khoản chi phí theo chính sách có trả lại bằng nghiệp vụ cho vay, phân tách khấu, thuê mướn tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng thanh toán khác.

*

15 đáp ứng dịch vụ thanh toán giao dịch qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thể thanh toán; tiến hành dịch vụ thanh toán giao dịch séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ vào thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ giao dịch khác cho người tiêu dùng thông qua thông tin tài khoản của khách hàng.

*

16 giải ngân cho vay là hình thức cấp tín dụng, từ đó bên cho vay giao hoặc cam đoan giao cho người sử dụng một khoản chi phí để thực hiện vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận hợp tác với cách thức có hoàn lại cả nơi bắt đầu và lãi.

*

17 Bao thanh toán là vẻ ngoài cấp tín dụng thanh toán cho bên bán hàng hoặc bên mua sắm và chọn lựa thông qua việc chọn mua lại gồm bảo lưu lại quyền tróc nã đòi các khoản yêu cầu thu hoặc các khoản cần trả phạt sinh từ những việc mua, bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ theo hòa hợp đồng mua, bán sản phẩm hoá, đáp ứng dịch vụ.

*

18 Bảo lãnh ngân hàng là hiệ tượng cấp tín dụng, từ đó tổ chức tín dụng khẳng định với bên nhận bảo hộ về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho quý khách hàng khi quý khách không tiến hành hoặc thực hiện không không hề thiếu nghĩa vụ vẫn cam kết; quý khách phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức triển khai tín dụng theo thỏa thuận.

*

19 ưu đãi là việc mua có kỳ hạn hoặc mua tất cả bảo giữ quyền tầm nã đòi các công cầm chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của fan thụ tận hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Tái chiết khấu là việc chiết khấu các công vắt chuyển nhượng, sách vở và giấy tờ có giá bán khác đang được khuyến mãi trước lúc tới hạn thanh toán.

*

đôi mươi Môi giới tiền tệ là bài toán làm trung gian có thu phí môi giới nhằm thu xếp thực hiện các chuyển động ngân hàng cùng các vận động kinh doanh không giống giữa các tổ chức tín dụng, tổ chức triển khai tài thiết yếu khác. Tài khoản giao dịch thanh toán là thông tin tài khoản tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng mở tại bank để sử dụng những dịchvụ giao dịch thanh toán do ngân hàng cung ứng.

*

21 thành phầm phái sinh là phương pháp tài bao gồm được định giá theo dịch chuyển dự con kiến về giá trị của một tài sản tài chính gốc như tỷ giá, lãi suất, nước ngoài hối, tiền tệ hoặc gia sản tài chủ yếu khác. Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng là việc tổ chức tín dụng góp vốn cấu thành vốn điều lệ, cài đặt cổ phần của những doanh nghiệp, tổ chức triển khai tín dụng khác, bao hàm cả việc cấp vốn, góp vốn vào doanh nghiệp con, công ty links của tổ chức tín dụng;…

*

22 Như vậy, ngân hàng là gì? Ngân hàng là một trong lọai hình doanh nghiệpHoạt cồn của ngân hàng thương mại dịch vụ là hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại là một trong trung gian tín dụng bank thương mại là một lọai hình doanh nghiệp quan trọng

*

23 2. Quá trình ra đời và cách tân và phát triển của NHTMGiai đoạn đầu (3500 năm ngoái Công nguyên): Các cuộc chiến diễn ra triền miên giữa những bộ tộc, tình trạng giật bóc, tranh giành ảnh hưởng trong làng hội càng ngày phổ biến; tiền đúc bằng kim loại (đồng, bạc, vàng) đã xuất hiện thêm trong lưu giữ thông mặc dù còn rất 1-1 giản.

*

24 Điều trên làm nảy sinh 2 yêu cầu:Làm sao bảo vệ bình yên tiền bạc của chính bản thân mình trong đk có cướp tách và chiến tranh xẩy ra phổ biến. Làm sao để đổi khác những đồng xu tiền bị hao mòn thành những đồng xu tiền có tương đối đầy đủ trọng lượng nhằm lưu thông một cách bình thường.

*

25 Đáp ứng 2 yêu mong này quy trình này chỉ có các chùa chiền, các nhà bái và các người quyền quý trong buôn bản hội, những thợ kim hoàn…Nghề ngân hàng thành lập và hoạt động với nghiệp vụ đơn giản: nhận bảo quản tiền với được trả thù lao bảo quản; đổi tiền đúc và nạp năng lượng hoa hồng đổi tiền. Nghề bank sơ khai mở ra từ Hy Lạp rồi lan ra các nước khác.

*

26 Đến vắt kỷ máy VIII trước công nguyên, hoạt động vui chơi của những người bảo vệ và đổi tiền đang tiến triển thêm một bước mới. Bọn họ không rất nhiều thu nhấn bảo quản, đổi tiền nhưng mà còn thực hiện số tiền bảo quản đó để cho vay. Đến gắng kỷ lắp thêm III trước công nguyên, La Mã đã chinh phục nhiều nước về thiết yếu trị và quân sự và đổi mới 1 đế quốc giàu có hàng đầu và nghề bank được không ngừng mở rộng tại đây.

*

27 cơ quan ban ngành La Mã chất nhận được những bạn hành nghề ngân hàng mở tiệm marketing trên những hè phố với phương tiện chủ yếu là những chiếc bàn dài (Bancus) được chia các ngăn để đựng giữa bảo quản tiền và các tài sản khác…

*

28 Giai đoạn 2: từ vắt kỷ lắp thêm V mang lại X sau công nguyên.

Xem thêm: Đặc Trị Sùi Mào Gà - Thuốc Bôi Trị Sùi Mào Gà Loại Nào Tốt Và Giá Bán

-Giai đoạn này những chủ ngân hàng đã hiểu cách thức sử dụng số hiệu thông tin tài khoản để ghi chép quan sát và theo dõi tiền gửi của những thân công ty (theo dõi số tiền mang đến vay, thu nợ, lãi…) Nghiệp vụ thanh toán giao dịch bù trừ cũng được các NH áp dụng trong số giao dịch thanh toán giữa các đối tượng.
*

29 Từ gắng kỷ XII – XVI sau công nguyên, những nghiệp vụ ngân hàng phát triển nhiều chủng loại và phong phú: nhiệm vụ chuyển tiền, trả chi phí trước cho những thương phiếu không đến hạn (chiết khấu)…

*

30 Giai đoạn 3: Từ nắm kỷ XVIII đến vào đầu thế kỷ XXHệ thống NH trở nên tân tiến nhanh chóng, những NH chạy đua đối đầu và cạnh tranh hình thành 2 khối hệ thống NH: + khối hệ thống NH gây ra -> NH trung ương. + hệ thống NHTM

*
NH trung ương. + khối hệ thống NHTM.">

31 Sự cách tân và phát triển NH ở việt nam Ở VN, thời kỳ phong kiến chưa xuất hiện các tổ chức tín dụng, tuy gồm tồn trên vài tổ chức triển khai cho vay nặng nề lãi, những nhà nuốm đồ nhưng nhìn chung chưa hình thành hệ thống tín dụng như các nước. Đến năm 1875 mới thành lập NH liên ban Đông Dương thuộc Pháp (Ngân sản phẩm Đông Dương). Đây là NH đầu tiên thành lập ở toàn quốc – để thực hiện việc xây dừng tiền, đồng thời triển khai các hoạt động vui chơi của 1 NH yêu quý mại.

*

32 Năm 1954, NH Đông Dương ngừng sự lâu dài và vận động trên bờ cõi VN.Sau centimet tháng 8, chính phủ VN dân nhà cộng hòa ra đời, NN việt nam xây dựng hệ thống Tài chủ yếu – ngân hàng để phục vụ cho sự vạc triển kinh tế - làng mạc hội.

*

*

*

35 trường đoản cú 4/1998 đến nay, hệ thống mô hình NH 1 cấp đổi khác thành hệ thống NH 2 cấp, trong số ấy NH cấp 1 là NHNN việt nam chỉ thực hiện chức năng, nhiệm vụ vốn có của NHTW, còn NH cấp 2 bao gồm các NHTM, các tổ chức tín dụng khác, vận động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng.

*

*

*

38 3. Bản chất của NHTM NHTM là 1 mô hình DN và là 1 trong đơn vị tởm tế, có cơ cấu,tổ chức bộ máy như 1 DN… vận động kinh doanh của NHTM là chuyển động kinh doanh tiền tệ và thương mại & dịch vụ NH. Để chuyển động kinh doanh, những NHTM phải bao gồm vốn, yêu cầu tự chủ về tài chính…trên các đại lý chấp hành pháp luật ở trong nhà nước.

*

39 4. Công dụng của NHTM tính năng trung gian tài chủ yếu (trung gian tín dụng, trung gian thanh toán) tính năng tạo tiền (tạo ra bút tệ) chức năng sản xuất (Cung ứng thương mại & dịch vụ ngân hàng)

*

40 5.Phân các loại của NHTM Dựa vào bề ngoài sở hữu: + NHTM đơn vị nước+ NHTM cp + NHTM liên doanh + chi nhánh NHTM quốc tế

*

*

42 Dựa vào kế hoạch kinh doanhNgân hàng mua sắm Ngân hàng kinh doanh nhỏ Ngân mặt hàng vừa mua sắm vừa bán lẻ

*

43 6. Cơ cấu tổ chức tổ chức NHTM hội sở với đầy đủ các phòng: phòng giao dịch, chống tín dụng, Phòng thanh toán quốc tế, Phòng kinh doanh ngoại tệ, chống ngân quỹ, chống hành chính – tổ chức, Phòng quan hệ quốc tế, Phòng technology thông tin. Bỏ ra nhánh, bao gồm chi nhánh cấp 1 và cấp 2 ở những địa phương. Phòng thanh toán hoặc điểm giao dịch trực thuộc trụ sở

*

44 Các điểm sáng của một ngân hàng nhỏHọat động tập trung vào xã hội doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa và người dân với hầu hết số tiền ký thác tương đối nhỏ. Quan hệ ngặt nghèo giữa chỉ đạo ngân hàng, fan đứng đầu các thành phần và nhân viên. Bank thường chịu đựng sự tác động bởi những đổi khác kinh tế-xã hội của địa phương.

*

45 Mô hình tổ chức của một bank nhỏ

*

46 Các đặc điểm của một bank lớnThuộc quyền kiểm soát và điều hành của một công ty mẹ năng lượng điều hành của fan lãnh đạo cao nhất Do qui mô, địa phận họat rượu cồn rộng lớn, những rủi ro nhiều khi chỉ biểu hiện sau một thời gian

*

47 Mô hình tổ chức của một bank lớn

*

48 7. Thu nhập – chi tiêu và lợi tức đầu tư của NHTMThu nhập của NH: Thu về vận động tín dụng đuc rút dịch vụ giao dịch và ngân quỹ Thu từ các vận động khác những khoản thu khác bất thường.

*

49 Chi giá thành của NH chi về vận động huy hễ vốnChi về dịch vụ thanh toán giao dịch và ngân quỹ đưa ra về các chuyển động khác bỏ ra nộp thuế, những khoản phí, lệ phí. đưa ra cho nhân viên.

*

50 Lợi nhuận của NHTM lợi tức đầu tư trước thuế = Tổng thu nhập cá nhân – Tổng bỏ ra phíLợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế - Thuế Muốn tăng lệch giá cần phải: Tăng các khoản thu nhập -> không ngừng mở rộng tín dụng -> Tăng đầu tư và đa dạng mẫu mã các thương mại & dịch vụ NH. Giảm giá cả hoạt hễ không nên thiết.

*
mở rộng tín dụng -> Tăng chi tiêu và phong phú và đa dạng các thương mại dịch vụ NH. Giảm chi phí hoạt hễ không nên thiết.">

51 Đánh giá quality hoạt động sale NHTM1. ROA (Return On Assets) = lợi nhuận ròng/Tổng gia tài (tài sản gồm bình quân) Ý nghĩa: 1 đồng tài sản có tạo nên bao nhiêu đồng lợi nhuận.

*

52 2. ROE (Return On Equity) = roi ròng/ Vốn công ty sở hửu (Vốn tự bao gồm bình quân)Chỉ tiêu này cho thấy thêm hiệu quả chuyển động KD của NH, kĩ năng sinh lời trên 1 đồng vốn của NH. Thông số càng lớn, khả năng sinh lời tài thiết yếu càng lớn.

*

53 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU TÀI CHÍNH1/ Dự trữ sơ cấp/tổng nguồn chi phí Dự trữ sơ cấp cho gồm: Tiền mặt tại quỹ. Tiền nhờ cất hộ tại NHNN. Tiền nhờ cất hộ tại những tổ chức tín dụng.

*

54 2/ Dự trữ sơ cấp/tổng mối cung cấp huy động:Tổng nguồn huy động gồm: tiền gửi của các TCTD. Vay mượn NHNN và các tổ chức tín dụng khác, tiền gửi của những tổ chức kinh tế tài chính và dân cư; vạc hành sách vở và giấy tờ có giá.

*

55 3/ Tổng dư nợ/Tổng mối cung cấp huy độngTổng dư nợ gồm: mang lại vay các tổ chức tín dụng khác mang lại vay các TCKT và người dân

*

56 4/ Tổng nguồn vốn huy cồn trên tổng mối cung cấp vốn.5/ Tổng nguồn chi phí huy hễ trên vốn chủ download (Hệ số đòn bẩy) 6/ các khoản thu nhập lãi/tổng dư nợ 7/Chi giá tiền lãi/Tổng huy động

*

57 Các hoạt động chủ yếu của NHTMHuy rượu cồn vốn: nhấn tiền gửi, phạt hành sách vở có giá… cấp cho tín dụng: mang lại vay, chiết khấu hội chứng từ có giá, cho mướn tài chính, bảo lãnh ngân hàng hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Thanh toán, ngân quỹ vận động kinh doanh khác: Góp vốn, tải cổ phần, kinh doanh ngoại ăn năn và vàng, bảo hiểm, bảo quản, thuê mướn tủ két sắt…

*