Tính năngTrang chủ > Tính năng

[Tính năng] Giao Dịch

Thời gian: 19h26 - 29/10/2018

[Tính năng] Giao Dịch - 1Quy tắc

- Trong chợ chỉ được dùng KNB không khóa để giao dịch.

1. Vật phẩm giao dịch

- Người chơi chỉ được bày bán vật phẩm trong túi đồ, không thể bày bán vật phẩm trong kho

- Người chơi chỉ có thể bán vật phẩm không khóa.

2. Bày Bán

- Sau khi bày bán, vật phẩm từ trong túi đồ chuyển sang túi đồ bày bán, không chiến chỗ trong túi vật phẩm

- Số lượng túi đồ bày bán tối đa là 8 vật phẩm

- Nếu cùng luc bày bán 8 vật phẩm thì không thể bày bán tiếp.

3. Gỡ vật phẩm

- Người chơi có thể gỡ vậ phẩm trong danh sách bày bán, nếu túi đồ chưa đầy thì gửi thẳng vào túi đồ, nếu túi đồ đầy thi gửi qua thư.

4. Tự động gỡ:

- Bắt đầu tính giờ từ khi bày bán, nếu trong 24h không có người mua thành công thì tự động gỡ và gửi vật phẩm qua thư.

5. Thu thuế ( phí hệ thống)

- 1 lần giao dịch thành công, hệ thống sẽ trừ 1 phần trong mức giao dịch

- Mức thu thuế thay đổi theo cấp VIP

6. Mật khẩu giao dịch

[Tính năng] Giao Dịch - 2

- Vip 4 trở lên sẽ mở tính năng đặt mật khẩu khi giao dịch

- Người chơi bày bán vật phẩm, cài mật khẩu giao dịch 6 ký tự, người mua cần nhập đúng mật khẩu mới có thể mua

- Khi người mua bất kỳ nhập sai 1 lần mật hẩu thì đánh dấu sai mật khẩu trong vòng 5p. Khi nhập sau mật khẩu lần thứ 3 thì trong 30p không thể mua bất cứ vật phẩm có mật khẩu nào. ( Vẫn có thể mua vật phẩm không có mật khẩu)

- Khi còn CD 30 phút không thể mua, mua thành công 1 lần lập tức xóa số tần lỗi mật khẩu.

7. Quản lý mức bày bán

- Khi người bán định gia vật phẩm, tối thiểu không dưới 2 KNb, tối đa không vượt 999999 KNb

- Dưới 2 KNb khi nhập vào sẽ biến thành 2KNB, trên 999999 KNB khi nhập sẽ biến thành 999999 KNB

8.Phân loạt vật phẩm

- Hệ thống sẽ phân loại toàn bộ vật phẩm, khi vào Chợ, cần lọc vật phẩm tương ứng theo phân loại, rút gọn phạm vi chọn

- Phân loại vật phẩm cần đánh ký hiệu tương ứng trong file vật phẩm

[Tính năng] Giao Dịch - 3

 

Lưu ý: Giao dịch KNB tại chợ không tính vào sự kiện tiêu và EXP VIP

 

=========================

Tam Sinh Tam The - Tuyệt Phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Trang Chủhttps://tsttmobile.vn/

Nạp Thẻ: https://nap.tsttmobile.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/tamsinhtamthemobile/

Group: https://www.facebook.com/groups/Daohoadong.tstt/

Nạp Thẻ: https://nap.tsttmobile.vn/

Tải Gamehttps://tsttmobile.vn/download

Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140