*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

a) ta có: n + 10 phân tách hết cho n + 1

=> n + 1 + 9chia hết cho n + 1

Do n + 1chia hết mang lại n + 1

=> 9chia hết mang lại n + 1

(Rightarrow n+1in U_left(9 ight)=left1;-1;3;-3;9;-9 ight\)

....

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:

r bn tu xet gia tri nha

b) tacó: 3n + 40chia hết đến n + 2

=> 3n + 6 + 34chia hết mang lại n + 2

3.(n+2) + 34chia hết mang lại n + 2

Do 3.(n+2)chia hết đến n + 2

=> 34chia hết mang đến n + 2

(Rightarrow n+2in U_left(34 ight)=left\pm1;pm2;pm17;pm34 ight\)

...


a, ta tất cả n+10 = (n+1)+9

do (n+1)chia hết cho(n+1) =>9 bắt buộc chia hết mang lại (n+1) => (n+1)thuộc Ư(9)=(-1,1,3,-3,9,-9)

do n trực thuộc N đề xuất (n+1)>hoặc bởi 1=> (n+1)=(1,3,9)

nếu như n+1=1=>n=0

n+1=3=>n=2

n+1=9=>n=8

vậy ......

b, ta bao gồm : 3n+40=(3n +6)+34=3(n+2)+34

do 3(n+2) phân tách hết mang đến (n+2) => 34 yêu cầu chia hết mang đến n+2 => (n+2) ở trong Ư(34)=(1,-1,2,-2,17,-17,34,-34)

do n trực thuộc N bắt buộc (n+2)>hoặc bằng 2 => (n+2)=(2,17,34)

nếun+2=2=>n=0

n+2=17=>n=15

n+2=34=>n=32

vậy .......


Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà chúng ta cần!

1) search số thoải mái và tự nhiên n sao cho:

a) 38 - 3n phân tách hết đến n

b) n + 5 chia hết mang lại n + 1

c) 3n + 4 chia hết mang đến n - 1

d) 3n + 2 chia hết đến n - 1

CÁC BẠN ƠI GIÚP MÌNH VỚI !!!!


a)38-3n phân tách hết mang lại n

=>38 phân tách hết đến n xuất xắc n trực thuộc Ư(38)=1;2;19;38

b)n+5 phân tách hết mang đến n+1

=>n+1+4 phân tách hết mang đến n+1

=>4 chia hết đến n+1 hay n+1 trực thuộc Ư(4)=1;2;4

=>n thuộc0;1;3

c)3n+4 phân chia hết mang đến n-1

3(n-1)+7chia hết đến n-1

=>7 chia hết cho n-1 hay n-1 trực thuộc Ư(7)=1;7

=> n thuộc2;8

d)3n+2 chia hết cho n-1

3(n-1)+5 phân tách hết cho n-1

=>5 phân chia hết đến n-1 giỏi n-1 ở trong Ư(5)=1;5

=>n thuộc2;6

có j ko hiểu hỏi mk


1)Tìm số thoải mái và tự nhiên n nhằm 3n+4 chia hết đến n-1

2)Tìm số thoải mái và tự nhiên n để 6n-3 phân chia hết mang lại 3n+1

Các bạn nhanh góp mình với

1 trong 2 bài cũng được


trả lời...................................

đúng nhé..............................

hk tốt.........................................

Xem thêm: Uống Nhiều Thuốc Kháng Sinh Không Đúng Và Hậu Quả, Uống Thuốc Kháng Sinh Nhiều Có Hại Gì Không


1)Ta gồm : 3n+4 = 3 ( n - 1 ) + 3 + 4

= 3 ( n - 1 ) + 7

Vì ( n - 1 ) phân chia hết đến ( n -1 ) =>3 ( n - 1 )chia hết mang lại ( n -1 )

Để < 3 ( n - 1 ) + 7 > phân tách hết mang đến ( n - 1 )thì 7 phân chia hết mang lại n - 1

Suy ra : n -1 trực thuộc Ư( 7 ) = 1 ; 7

Nếu : n - 1 = 7 thì n = 7 + 1 = 8 ( vừa lòng ĐK )

Nếu : n - 1 = 1thì n = 1 + 1 = 2 ( vừa lòng ĐK )

Vậy n = 8 hoặc n = 2 là giá trị cần tìm


Tìm số tự nhiên và thoải mái n sao cho:

a,4n+3 phân chia hết mang lại 2n-1

b,3n-5 chia hết mang đến n+1

c,n+3 chia hết mang lại n-1

d,3n+1 phân tách hết mang đến 11-n

Mong chúng ta giúp mk cấp tốc trước 9h nha


a) Ta bao gồm : 4n + 3 = 2(2n - 1) +5

Do 2n - 1(⋮)2n - 1 buộc phải 2(2n -1)(⋮)2n - 1

Để 4n + 3(⋮)2n - 1 thì 5(⋮)2n - 1 => 2n - 1(in)Ư(5) = 1;5

Lập bảng :

2n - 115
n13

Vậy n = 5; 3 thì 4n + 3 chia hết mang lại 2n - 1


c) Ta tất cả : n + 3 = (n - 1) + 4

Để (n - 1) + 4(⋮)n - 1 thì 4(⋮)n - 1 => n - 1(in)Ư(4) = 1; 2; 4

Lập bảng :

n - 11 2 4
n235

Vậy n = 2; 3; 5 thì n + 3(⋮)n - 1


a)Số thoải mái và tự nhiên n thõa mãn 3n+8 phân chia hết cho n+2 là n=.....................

b) tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên n không giống 1 nhằm 3n+4 chia hết mang đến n

Trả lời: n=................................


3n + 8 phân chia hết cho n + 2

3n + 6 + 2 chia hết cho n + 2

Mà 3n + 6 phân tách hết cho n + 2

Nên 2 phân chia hết cho n + 2

n + 2 trực thuộc Ư(2) = -2 ; - 1; 1 ; 2

Mà n là số tự nhiên nên n = 0

3n + 4 phân chia hết mang đến n

Mà 3 n phân tách hết mang lại n

Nên 4 phân tách hết mang đến n

=> n ở trong Ư(4) = 1;2;4

n không giống 1 => n trực thuộc 2;4


Câu 1: làm cho lại nha:))

Ta có: 3n + 8 phân tách hết đến n + 2

Mà: n + 2 phân chia hết mang lại n + 2

=> 3( n + 2 ) phân tách hết cho n + 2

=> 3n + 6 phân chia hết cho n + 2

Từ kia => ( 3n + 8 ) - ( 3n + 6 ) phân chia hết đến n + 2

=> 2 phân chia hết mang đến n + 2

=> n + 2(in)Ư( 2 )

=> n + 2 = 2

=> n = 0


a) vì n chia hết đến b => n+4 chia hết cho n

Khi n thuộc 1;2;4

b) bởi 3n phân chia hết đến 7=> 3n+7 chia hết cho

Khi 7 phân chia hết mang đến n

=> n ở trong 1;7


1) Khi phân tách số thoải mái và tự nhiên a đến 96, được số dư là 24. Hỏi số a tất cả chia hết mang đến 6. đến 18 ko ?2) mang lại số tự nhiên không phân tách hết mang lại 5 với khi chia chúng mang lại thì được những số dư không giống nhau. Chứng minh rằng tổng chủa 5 đó phân chia hết mang lại 53)chứng tỏ rằng 1 số ít khi chia cho 60 dư 45 thì hia hết cho 15 mà lại không phân tách hết mang lại 304)Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên nào phân chia cho 21 dư 5 còn phân chia 9 dư 15)Tìm số tự...

1) Khi phân tách số tự nhiên a đến 96, được số dư là 24. Hỏi số a có chia hết đến 6. Cho 18 ko ?

2) cho số tự nhiên và thoải mái không chia hết mang lại 5 và khi chia chúng mang đến thì được các số dư không giống nhau. Chứng tỏ rằng tổng chủa 5 đó chia hết mang đến 5

3)chứng tỏ rằng một số ít khi phân tách cho 60 dư 45 thì hia hết mang đến 15 mà lại không chia hết đến 30

4)Chứng minh rằng không tồn tại số tự nhiên và thoải mái nào phân tách cho 21 dư 5 còn phân chia 9 dư 1

5)Tìm số tự nhiên n để:

a)n+4 chia hết n

b)3n+5 phân tách hết đến n

c)27-4n phân tách hếtcho n

(Các chúng ta giúp mình với, có tác dụng bài nào cũng được)

d)n+6 phân chia hết cho n+1

e)2n+3 chia hết mang đến n-2


#Toán lớp 6
3
Yumy Kang

d) Ta có: n + 6 phân tách hết mang đến n+1

n+1 phân chia hết mang lại n+1

=> <(n+6) - (n+1)> phân tách hết đến n+1

=> (n+6 - n - 1) phân tách hết cho n + 1

=> 5 chia hết mang đến n+1

=> n+1 trực thuộc 1; 5

Nếu n+1 = 1 thì n = 1-1=0

Nếu n+1=5 thì n= 5-1=4.

Vậy n nằm trong 0;4


Đúng(0)
Yumy Kang

e) Ta có:2n+3 chia hết cho n-2 (1)

n-2 phân chia hết cho n-2 => 2(n-2) chia hết cho n-2 => 2n - 4 phân tách hết mang lại n-2 (2)

Từ (1) với (2) => <(2n+3) - (2n-4)> phân tách hết mang đến n-2

=> (2n+3 - 2n +4) phân chia hết mang lại n-2

=> 7 phân tách hết mang lại n-2

Sau kia xét những trường hợp tương tự như như phần d.


Đúng(0)
Bài 1 : đến 2 số tự nhiên và thoải mái m,n thỏa mãn nhu cầu đẳng thức 24.m^4 +1 = n^2. CMR tích số (m.n) phân chia hết mang lại 5Bài 2: tìm n trực thuộc N nhằm (n^10+1) chia hết cho 10.Bài 3:Tìm n trực thuộc N nhằm (n^2+n+1) phân tách hết mang đến n^2+1Bài 4:Tìm n nằm trong N để ( n+5)(n+6) chia hết cho 6nBài 5:Tìm n ở trong N nhằm ( 3n^2+3n+7) chia hết mang lại 5Bài 6:Tìm n ở trong N nhằm (2^n-1) phân tách hết đến 7Bài 7 :Tìm n nằm trong N nhằm (3^n+63) chia hết mang lại 72Bài 8: đến n trực thuộc N* ;...
Đọc tiếp

Bài 1 : cho 2 số tự nhiên và thoải mái m,n thỏa mãn đẳng thức 24.m^4 +1 = n^2. CMR tích số (m.n) phân chia hết đến 5

Bài 2: kiếm tìm n nằm trong N để (n^10+1) phân tách hết mang lại 10.

Bài 3:Tìm n nằm trong N để (n^2+n+1) chia hết mang lại n^2+1

Bài 4:Tìm n trực thuộc N để ( n+5)(n+6) chia hết mang đến 6n

Bài 5:Tìm n thuộc N để ( 3n^2+3n+7) phân tách hết cho 5

Bài 6:Tìm n trực thuộc N nhằm (2^n-1) chia hết đến 7

Bài 7 :Tìm n trực thuộc N để (3^n+63) phân tách hết mang đến 72

Bài 8: đến n trực thuộc N* ; (n,10)=1. CMR : (n^4-1) chia hết mang đến 40

Bài 9: cho n nằm trong N* . CMR : A= (2^3n+1 + 2^3n-1 +1) chia hết cho 7

Bài 10: tìm kiếm x,y sao cho xxyy( tất cả gạch bên trên đầu)là số chính phương

Bài 11: tìm kiếm x, y sao cho xyyy( bao gồm gạch bên trên đầu) là số bao gồm phương


#Toán lớp 6
9
Công Chúa Auora

đọc kết thúc đề bài xích chắc chết mất


Đúng(0)
Ngọc Anh

trời ơi số đông câu nào tựa như thì hỏi lmj hỏi 1 câu rồi tự làm tương tự!


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

tsttmobile.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng