Bạn tân tiến qua những sai trái của mình, với lần tiếp theo sau bạn thiết kế mục tiêu, bạn sẽ biết đúng chuẩn cần trải qua đa số gì để có được nó.

Bạn đang xem: Những câu nói hay về sửa chữa lỗi lầm

Noah Daniels


Sống tốt có nghĩa là có sự kiên định để quay trở lại sau những cách lùi nhưng không trượt xuống vực sâu giỏi vọng. Điều đó tức là hiểu được chúng ta sẽ thường xuyên phạm không nên lầm.

James Drey


Người nói càng nhiều càng tạo nên nhiều nhầm lẫn.

He that speaks much, is much mistaken.

Benjamin Franklin1367 người thích Thích

Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa khi nào thử thao tác làm việc gì cả.

A person who never made a mistake never tried anything new.

Albert Einstein1089 người thích Thích


Hãy yêu thương sự thật, nhưng mà hãy tha thứ mang đến lầm lỗi.

Love truth, but pardon error.

Voltaire598 người thích Thích

Kẻ phạm vào phạm tội là bé người; buồn bã vì nó là thánh nhân; kiêu hãnh về nó là ác quỷ.

He that falls into sin is a man; that grieves at it, is a saint; that boasteth of it, is a devil.

Thomas Fuller565 tín đồ thích Thích

Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười cợt của nhau - đó là luật đầu tiên của từ nhiên.

We are all full of weakness & errors; let us mutually pardon each other our follies - it is the first law of nature.

Voltaire512 bạn thích Thích

Hãy tha đồ vật cho phần đông khuyết điểm cùng sai lầm của chính bản thân mình và tiến bước.

Forgive yourself for your faults và your mistakes & move on.

Les Brown392 bạn thích Thích

Phạm phải sai lạc là bé người; vấp bửa là chuyện bình thường; có thể cười vào mặt chủ yếu mình là sự trưởng thành.

To make mistakes is human; khổng lồ stumble is commonplace; to be able to lớn laugh at yourself is maturity.

William Arthur Ward367 bạn thích Thích

Ngày mai, đông đảo lỗi lầm hồ hết được sửa chữa; nhưng loại ngày mai đó không khi nào đến.

Tomorrow, every Fault is lớn be amended; but that Tomorrow never comes.

Benjamin Franklin343 người thích Thích

Ai trong đời rồi cũng phải cảm ơn phần đông khiếm khuyết của mình.

Every man in his lifetime needs to lớn thank his faults.

Ralph Waldo Emerson310 tín đồ thích Thích

Liều thuốc cho sự sai trái là quên bọn chúng đi.

Injuriarum remedium est oblivio.

Publilius Syrus299 tín đồ thích Thích

Có thật ít bạn đủ quả cảm để quá nhận sai lầm của thiết yếu mình, hay đủ quyết trung khu để sửa chữa chúng.

How few there are who have courage enough to own their faults, or resolution enough khổng lồ mend them.

Benjamin Franklin278 fan thích Thích

Sai lầm phệ nhất bạn cũng có thể phạm nên trong đời là luôn lo ngại mình đã phạm không nên lầm.

The greatest mistake you can make in life is continually fearing that you"ll make one.

Elbert Hubbard271 bạn thích Thích

Hãy học tập từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không khi nào sống đủ lâu nhằm phạm phải toàn bộ sai lầm.

Xem thêm: Các Cách Ru Con Ngủ Nhanh Nhất Giúp Mẹ Rảnh Rang, Cách Ru Bé Ngủ Nhanh Nhất Giúp Mẹ Rảnh Rang

Learn from the mistakes of others. You can never live long enough khổng lồ make them all yourself.

Groucho Marx270 tín đồ thích Thích

Đừng để cuộc đời bạn trôi sang một cách vô nghĩa lúc mãi đắm chìm trong ký ức, lỗi lầm của vượt khứ xuất xắc quá lo lắng về tương lai. Hãy sống đầy đủ cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt ngày tiết của trái tim mình.

Khuyết danh267 tín đồ thích Thích

Sau toàn bộ những năm tháng đó, tôi vẫn ở trong quy trình tự khám phá phiên bản thân. Khám phá cuộc sống thường ngày và phạm lầm lỗi vẫn xuất sắc hơn chọn giải pháp an toàn. Sai lầm là một trong những phần phí cơ mà con tín đồ trả đến một cuộc sống trọn vẹn.

After all these years, I am still involved in the process of self-discovery. It"s better to explore life & make mistakes than to lớn play it safe. Mistakes are part of the dues one pays for a full life.

Sophia Loren207 bạn thích Thích

Tôi nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc sống là tạo ra sai trái vào đúng lúc.

I suppose that"s one of the ironies of life doing the wrong thing at the right moment.

Charlie Chaplin202 người thích Thích

Những lỗi lầm lớn thường kết cấu từ đầy đủ lỗi lầm nhỏ.

Great bundlers are opt made, like large ropes, of a multitude of fibres.

Victor Hugo202 bạn thích Thích

Từ sai lầm của fan khác, fan khôn ngoan từ bỏ sửa chữa sai trái của bao gồm mình.

From the errors of others, a wise man corrects his own.

Publilius Syrus195 fan thích Thích

Thói quen là người vú nuôi của không nên lầm.

Habit is the nursery of errors.

Victor Hugo180 tín đồ thích Thích

Sai lầm không trở thành chân lý vì vẻ ngoài của vô khối sự tuyên truyền, đạo lý cũng không trở thành sai lạc vì không có ai thấy nó.

An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.

Mahatma Gandhi167 người thích Thích

Thà sức nóng huyết với phạm nhiều sai lạc còn hơn là cẩn thận và thiển cận.

It is better lớn be high-spirited even though one makes more mistakes, than lớn be narrow-minded & all too prudent.

Vincent Van Gogh161 fan thích Thích

Thật không sáng suốt khi chắc hẳn rằng về sự thận trọng của thiết yếu mình. Sẽ giỏi cho bạn dạng thân nếu như nhớ rằng tín đồ mạnh nhất hoàn toàn có thể suy yếu ớt và tín đồ khôn ngoan nhất rất có thể phạm không đúng lầm.

It is unwise khổng lồ be too sure of one"s own wisdom. It is healthy to lớn be reminded that the strongest might weaken and the wisest might err.

Mahatma Gandhi160 tín đồ thích Thích

Bất cứ một bạn lao cồn nào, cho dù thông minh đến đâu, nhiều khi cũng có thể sai lầm. Chỉ gồm có kẻ ngồi không mới không sai trái mà thôi. Nhưng thao tác làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai trái mà bó tay ngồi không.

Hồ Chí Minh148 fan thích Thích

Ai cũng có thể có sai lầm, nhưng người ít coi thường suất nhất là bạn mau ân hận lỗi nhất.

Every one goes astray, but the least imprudent are they who repent the soonest.

Voltaire145 người thích Thích

Con fan tiến đến đạo lý tưởng chừng quan trọng vươn tới nhờ vào đi qua một loạt sai lầm.

Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.

Aldous Huxley132 người thích Thích

Ai cũng đều có những sai lạc mình luôn luôn lặp lại: lo lắng hay xấu hổ gần như không chữa trị khỏi chúng.

Everyone has his faults which he continually repeats: neither fear nor shame can cure them.

La Fontaine132 tín đồ thích Thích

*

Ai vạch đến tôi sai lầm, sẽ là thầy của tôi. Ai chỉ mang đến tôi những hành vi sai trái, đó là các bạn tôi. Còn ai phỉnh nịnh tôi, kia là quân địch của tôi.