tình thương đó cho em tháng năm bên trên từng phím Xuân lay đóa môi xinh giòng tóc mây bay mùa thu lá heo may điện thoại tư vấn về Mùa Đông nắng khô nóng trên tuổi thề bản thân đan nắng nóng ru mây ước mơ xa cách Một hôm gió Xuân lịch sự Mây long dong cài tóc em mang lại thăm em chiều nắng liên hồi Rồi Thu mang đến sao em giận hờn Rồi Đông đến sao em ghẻ lạnh Đường phố vắng tanh thênh thang ru bi hùng gót chân Chiều còn mưa bay ướt bước đi mòn lãng du Ướt áo cho tình thấm sâu ướt đóa môi hồng thờ ơ Rũ ướt cung đàn buồn dâng mây tím giăng ngang bi thảm vương ân ái phai tàn mùa xuân đến chưa em ? bước chân ai dìu giờ mưa tối vắng xa chưa giòng tóc mây cất cánh ? ngày thu vẫn không nguôi giận dỗi Mùa Đông vẫn không thôi hờ hững Giòng lá cuốn em có - trôi dài mãi trôi.

Bạn đang xem: Mùa xuân miên man từng câu hát


Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Bệnh Về Khớp Gối - Tổng Hợp Danh Sách Các Bệnh Thường Gặp Ở Khớp Gối

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.