GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
*

*

*

*


*
đều ai được tăng lương hưu?
Nội dung câu hỏi:

Ba tôi là quản trị Hội Cựu chiến binh vn của xã. Tôi được biết cơ quan chính phủ có quy định kiểm soát và điều chỉnh theo hướng tăng lương hưu cho một số đối tượng trong năm 2018. Mang lại tôi hỏi bố tôi dành được tăng lương hưu tuyệt không?


Câu trả lời:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và bạn lao động (kể từ đầu đến chân có thời hạn tham gia bảo đảm xã hội trường đoản cú nguyện, tín đồ nghỉ hưu từ bỏ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân nghệ an chuyển thanh lịch theo ra quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 mon 3 năm 2009 của Thủ tướng thiết yếu phủ); quân nhân, công an dân chúng và tín đồ làm công tác làm việc cơ yếu sẽ hưởng lương hưu hằng tháng.

Bạn đang xem: Người Gửi - Nóng: Chính Thức Tăng 7

- Cán cỗ xã, phường, thị trấn quy định trên Nghị định số 92/2009, Nghị định số 121/2003 cùng Nghị định số 09/1998 vẫn hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng.

- fan đang hưởng trọn trợ cung cấp mất sức lao động hằng tháng theo hình thức của pháp luật; người đang tận hưởng trợ cung cấp hằng tháng theo ra quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, đưa ra quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng bao gồm phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cung cấp hằng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang tận hưởng trợ cung cấp hằng mon theo quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ và quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng điệu trưởng.

- Quân nhân vẫn hưởng cơ chế trợ cung cấp hằng mon theo ra quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, đưa ra quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ.

Xem thêm: Bà Bầu Đau Lưng Có Được Đấm Lưng Khi Mang Thai Có Nguy Hiểm Không ?

- Công an nhân dân đã hưởng trợ cấp cho hằng tháng theo quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng bao gồm phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, bạn làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân vẫn hưởng trợ cung cấp hằng mon theo ra quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng chủ yếu phủ.

- bạn đang hưởng trợ cấp tai nạn thương tâm lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Như vậy, ba của người tiêu dùng thuộc cán bộ của làng (theo Nghị định số 92/2009) nên thuộc đối tượng người sử dụng được tăng lương hưu.