Chiều ni vắng em lòng anh thấy bi ai nhớ gì cho bởi anh nhớ người yêu, tình nhân tôi vẫn mong chờ trọn đời trọn kiếp yêu nhau xin em hãy nhớ chớ quên...Đường đông phố vui tươi sao vẫn bi thảm đếm thời gian bằng sương thuốc kim cương tay search đâu môi đôi mắt một bạn ngày làm sao mình bước chung đôi tiếng này mình anh cách lẻ loi...Em ơi... Các đêm anh nhớ về em làm thế nào anh ngủ được yên ổn ước chi mình không phân cách em ơi... Anh nghèo nhị bàn trắng tay anh biết đời còn nhiều cay đắng anh làm thế nào đẹp lòng em yêu. Mình không thấy nhau lòng như héo nhỏ xíu nếu nhưng sao này sẽ không cưới được em thì anh xin hẹn câu này dù rằng mình biện pháp xa nhau nhưng mà lòng mình không thiếu tình yêu...

Bạn đang xem: Hợp âm xa người mình yêu


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cây Đu Đủ Và Những Bài Thuốc Dân Gian Từ Lá, Hoa, Quả, Rễ Đu Đủ

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.