1. Mùa Đông năm ấy sao sáng sủa soi cuối trời.Mùa Đông năm ấy bé Chúa sinh xuống đời.Nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát.Tôn cúng Ngôi nhì giáng sinh nai lưng ai.Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát.Con phù hợp với thiên thần hòa vang câu hát.Mừng sinh nhật Chúa vinh quang.Mừng sinh nhật Đấng yêu thương Thương.Sinh nhật từ ái sáng sủa như công bình.2. Mùa Đông năm ấy vui giờ ca nhịp nhàng.Mùa Đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng.Tìm hang Bê Lem đông đảo mục đồng mau bước.Tôn thờ Ngôi nhị giáng sinh trằn ai.Con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.Con phù hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa.Mừng sinh nhật Đấng cứu vãn Tinh.Mừng sinh nhật Đấng Uy Linh.Sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thái bình.3. Mùa Đông năm ấy sao sáng soi vọng về.Mùa Đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng.Nhìn về Bê Lem ba Vua search hang đá.Tôn cúng Ngôi nhị giáng sinh trần ai.Con hợp với Ba Vua quỳ dơ lên Chúa.Con phù hợp với Ba Vua cùng thờ lạy Chúa.Mừng sinh nhật Chúa Ngôi Hai.Mừng sinh nhật Đấng Thiên Sai.Dâng Ngài rubi Vương cùng với mật ong rừng.4. Mùa Đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền.Mẹ Maria chăm sóc cung kính nhìn.Nhìn con mới sinh dưng tấm lòng kính mến.Tôn cúng Ngôi nhị giáng sinh trằn ai.Con phù hợp với Maria quỳ phía trên ngắm Chúa.Con hợp với Giuse quỳ phía trên ngắm Chúa.Mừng sinh nhật Chúa hiển linh.Mừng sinh nhật Đấng quang vinh.Sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời.5. Mùa Đông năm ấy nhỏ Chúa xa cõi trờiMùa Đông năm ấy nhỏ Chúa sinh xuống đời.Ngày xưa bao gồm qua hầu như sinh nhật con Chúa.Tâm hồn bé ghi dám đâu hoài nghi.Con quỳ gối ôn lại ngày qua đáng nhớ.Con quỳ gối lạy tạ tình yêu mến giá.Mừng sinh nhật Chúa chí nhân.Mừng sinh nhật Chúa muôn ân.Sinh nhật cùng rất tháng năm vững vàng bền.

Bạn đang xem: Lời bài hát mùa đông năm ấy

bài bác hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 14 bài.
Phương Hồng Hạnh (trước 75)

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cá Mập Ăn Thịt Người Xuất Hiện Ngay Giữa Phố Australia, Cá Mập Ăn Thịt Người Xuất Hiện Giữa Phố Australia


Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.