Lưu ý : tsttmobile.vn không thuộc một nhóm chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính chất tham khảo cùng được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVN, quý fan hâm mộ tra cứu phấn kích KHÔNG gọi điện đến số đường dây nóng của trang web ! 

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Châu Phong - Tân Châu - AG

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : buôn bản Vĩnh Xương - Tân Châu - AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : làng Tân An - Tân Châu - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : xóm Phú Lộc - Tân Châu - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Long An - Tân Châu - AG

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : buôn bản Vĩnh Hậu - An Phú - AG

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : xóm Vĩnh Lộc - An Phú - AG

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Phú Hữu - An Phú - AG

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Phú - Tân Châu - AG

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Tân Thạnh - Tân Châu - AG

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần xã tân Phú (khu vực DC Tân Thạnh, TB Chín Hẹ, TB bố Ớt TB 10 Đen) thị xã Châu Thành

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ bỏ trại giam B4 đến quán ăn Tường Vi) - TP Long Xuyên

Lý bởi : giảm điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo chính sách của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã bình thạnh (khu vực NM phái mạnh Việt khu 1,2,3)H. Châu Thành.

Bạn đang xem: Lịch Cúp Điện Chợ Mới Điện Lực An Giang

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : trên trạm T1 Vĩnh Hanh. Xóm Vĩnh hanh khô - H. Châu Thành.

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : trên trạm đề xuất Đăng 2. Xã đề nghị Đăng - H. Châu Thành.

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : trên trạm Hòa A1 Xã buộc phải Đăng - H. Châu Thành.

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : tại trạm Vĩnh Nhuận - tía Bần 6. Buôn bản Vĩnh Nhuận - H. Châu Thành.

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần xã độc lập Thạnh (khu vực từ mong Trà Gầm mang lại xã Vĩnh Lợi)H Châu Thành

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã tân Phú (khu vực DC Tân Thạnh, TB Chín Hẹ, TB ba Ớt TB 10 Đen) huyện Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : quanh vùng từ ước Nguyễn Trung Trực cho BX Bình Khánh phía phía bên trái - TP Long Xuyên

Lý vì chưng : cắt điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền theo hình thức của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần rạch Mương Khai - TP Long Xuyên

Lý vày : cắt điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ quán ăn Tường Vi mang lại Lò heo Ông Phương) - TP Long Xuyên

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một phần P. Bình Khánh (khu vực dọc rạch Thông Lưu) - TP Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần Xã An Hòa (khu vực từ ước Đình đến nước đá Ngọc Tuyền)- H. Châu Thành.

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần xã An Hòa (khu vực từ nước đá Ngọc Tuyền mang đến cua Chùa) H. Châu Thành

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã Bình Hòa (khu vực từ cua Chùa cho kinh 6 Mộng Phía Bình Hòa) H. Châu Thành

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : 1 phần Xã Bình Hòa (khu vực ước Đình)- H. Châu Thành.

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần Xã An Hòa (khu vực từ nước đá Ngọc Tuyền mang lại cua Chùa)- H. Châu Thành.

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần xã An Hòa (khu vực từ bỏ cua Chùa cho kinh 6 Mộng) H. Châu Thành

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần P. Mỹ Thới (khu vực từ trên đầu cầu Gòi bé xíu đến cầu ván trong, hang cùng ngõ hẻm cầu cha Đá) - TP Long Xuyên

Lý vì chưng : giảm điện theo yêu mong của phòng ban nhà nước có thẩm quyền theo công cụ của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ bỏ chợ Cũ Mương Điểm đến cầu Mương Khai nhỏ, ubnd phường) - TP Long Xuyên

Lý vị : giảm điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền theo luật của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường mỹ Thới ( quanh vùng ánh sáng dân từ mong Gòi phệ đến mong Gòi bé phía bên đề xuất QL91) TPLX

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Mỹ Quý TPLX( khu vực từ đầu lộ bà Khen đến ước Gòi lớn mặt tay phải)

Lý vì chưng : giảm điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo luật pháp của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Khu người dân Chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc.

Lý vày : giảm điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền theo khí cụ của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : khách sạn Victoria hàng Châu, con đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : một trong những phần khu vực: ấp Đông đánh 1- TT Núi Sập, thị xã Thoại Sơn.

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : một phần khu vực: (từ mong Kinh Ông Cò dưới đến té 3 trường thpt Vĩnh Trạch), ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch- thị trấn Thoại Sơn

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần xã Vĩnh Nhuận (khu vực từ ước sắt Vĩnh Nhuận đến ủy ban nhân dân xã Tân Phú) H. Châu Thành

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một phần phường Mỹ Hòa (khu vực trường đoản cú cầu bởi Lăng đến bổ 3 Mương Điểm phía mặt phải) - TP Long Xuyên

Lý do : giảm điện theo yêu cầu của phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần P. Mỹ Quý (khu vực ngọn mong Đôi) - TP Long Xuyên

Lý vày : cắt điện theo yêu ước của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo nguyên tắc của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một phần Mương Cui - TP Long Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần P. Mỹ Long (khu vực con đường Bạch Đằng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Văn Sừng, đường Nguyễn Huệ B trường đoản cú tiệm quà Kim Hương cho phà Ô Môi) - TP Long Xuyên

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Mỹ Phước (khu vực rạch khoảng Bót) - TP Long Xuyên

Lý vì : giảm điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền theo vẻ ngoài của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần phường Mỹ Hòa ( khu vực cầu Rạch Rích trong) TPLX

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một phần Xã Mỹ Khánh ( khoanh vùng Rạch Nín) - TPLX

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Mỹ Bình (khu vục con đường Nguyễn Thái học tập phía bên trái từ bửa tu è Hưng Đạo đến ngã 3 Lê Văn Nhung, con đường Lê Văn Nhung, Cô Giang, Cô Bắc) TPLX

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Mới

Khu vực : buôn bản Hội An; 1 phần xã Hòa An; buôn bản Mỹ An (trừ ấp Mỹ Lợi; Mỹ Trung) - huyện Chợ new - tỉnh An Giang.

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Đường Tôn Đức Thắng, hàng số chẵn từ bên số 612 đến nhà số 636, phường Vĩnh Mỹ, Tp Châu Đốc.

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo lý lẽ của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Đường 30/4 từ VTV-Cab mang lại nhà số 109, CL8, p. Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu cầu của cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền theo nguyên lý của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : Khu dân cư Khóm 8 mở rộng nối dài, phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc.

Lý bởi : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền theo mức sử dụng của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : TTTM Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Tp Châu Đốc

Lý bởi : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : DC Huỳnh Văn Thu, CL8, p. Châu Phú B, Tp Châu Đốc.

Xem thêm: Món Cháo Khoai Lang Đậu Xanh Đơn Giản Mà Ngon Bổ Dưỡng, Cháo Khoai Lang

Lý vị : giảm điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực Tân Châu

Khu vực : buôn bản Phú Hiệp - Phú Tân - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Phú - Tân Châu - AG

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : làng Phú Long - Phú Tân - AG

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : buôn bản Phú Vĩnh - Tân Châu - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : buôn bản Phú Lâm - Phú Tân - AG

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : khu vực (từ cầu Đình đến ước Bùi Văn Lữ thuộc ấp Phú Thiện và ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : khu vực (từ ước Đình đến ước Bùi Văn Lữ thuộc ấp Phú Thiện cùng ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : khu vực (từ cầu Đình đến mong Bùi Văn Lữ nằm trong ấp Phú Thiện với ấp Hòa Đông, TT Phú Hòa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Thọai Sơn

Khu vực : 1 phần khu vực ấp Đông An, buôn bản Vĩnh Chánh, thị trấn Thoại Sơn.

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một phần Xã Bình Hòa (khu vực rạch Mương Tân Hanh) H. Châu Thành

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần TT An Châu (khu vực rạch Mương Út Xuân) H. Châu Thành

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : 1 phần Xã Bình Hòa (khu vực từ mong Út Xuân cho tiệm điện Hoa Diễm) H. Châu Thành

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : khu vực Bờ Hồ cái Sao, ván Okal, NM gạch Acera - phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh - TP Long Xuyên

Lý do : giảm điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo phương tiện của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Mỹ Hòa (khu vực từ đầu đường Nguyễn Hoàng mang lại cầu bằng Lăng phía mặt phải) - TP Long Xuyên

Lý vì : giảm điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo dụng cụ của pháp luật

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần xã Mỹ Khánh (khu vực Mương Tường) - TP Long Xuyên

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Mới

Khu vực : Xã độc lập (trừ ấp An Thái); xã An Trung (trừ ấp An Quới) - thị xã Chợ bắt đầu - thức giấc An Giang.

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : xã Vĩnh Xương - Tân Châu - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Vĩnh Hòa - Tân Châu - AG

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : Phường Long Phú - Tân Châu - AG

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Phú Lộc - Tân Châu - AG

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần phường Đông Xuyên (khu vực từ bỏ cầu chị em đến mong Ông bạo gan phía mặt phải) - TP Long Xuyên

Lý do : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo công cụ của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần xã Tân Phú (Khu vực từ cầu số 5 đến mong Tây phú), buôn bản Vĩnh Bình, Vĩnh An (khu vực từ trường thpt Vĩnh Bình đến ước số 10)H. Châu Thành

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : 1 phần P. Mỹ Long (khu vực mặt đường Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, Đoàn Văn Phối, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Huỳnh Văn Hây, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Phan Đình Phùng, Phan Chu Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý từ Trọng) - TP Long Xuyên

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo phép tắc của pháp luật

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : một trong những phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng trực thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú.

Lý vì : giảm điện để ship hàng thi công những công trình hết sức quan trọng quốc gia.

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : một trong những phần TT An Phú, huyện An Phú (khu vực TL956 từ gần cạnh Phước HƯng mang lại trụ 472AP/66)

Lý bởi vì : cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng yếu quốc gia.

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : những xã Phú Hội, Vĩnh Hội Đông và một trong những phần thị trấn An Phú (KDC tởm Thầy Ban), làng Đa Phước (khu vực Phước Quảng bên trên TL 957), buôn bản Nhơn Hội (từ ấp Tắc Trúc cho Phú Hội) - huyện An Phú

Lý bởi : cắt điện để giao hàng thi công các công trình trọng yếu quốc gia.

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : thôn Phước Hưng, Quốc thai (trừ khu vực Đồng Ki), Khánh An, thị xã Long Bình (khu vực TL 956)- huyện An Phú

Lý vì : cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng yếu quốc gia.

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : xã Khánh Bình, một trong những phần TT Long Bình, một phần xã Quốc Thái cùng Nhơn Hội (từ Đồng Ki mang lại Ban TQ ấp Tắc Trúc buôn bản Nhơn Hội) - huyện An Phú.

Lý vì chưng : cắt điện để giao hàng thi công các công trình hết sức quan trọng quốc gia.

Điện lực Châu Đốc

Khu vực : một phần khóm An Thạnh, TT An Phú và các xã Vĩnh Trường, Đa Phước (trừ khu vực ấp Phước Quảng trực thuộc tỉnh lộ 957), huyện An Phú.

Lý vì : cắt điện để giao hàng thi công những công trình trọng điểm quốc gia.

Điện lực Tân Châu

Khu vực : thôn Vĩnh Hậu, Vĩnh Lộc - An Phú - AG

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Châu

Khu vực : xã Vĩnh Lộc, Phú Hữu - An Phú - AG

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Phú Tân

Khu vực : 1 phần xã Phú Hưng cùng một phân làng Phú thọ (dọc theo lộ vật liệu nhựa nông xóm bờ Bắc rạch loại Tắc với Kênh Sườn Phú Thọ) - huyện Phú Tân.

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Phú Tân

Khu vực : 1 phần xã Phú Hưng (từ vòng xoay mong sắt Phú Hưng hướng tới xã Phú Xuân), làng mạc Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc - thị trấn Phú Tân.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tịnh Biên

Khu vực : Toàn huyện Tịnh Biên.

Lý vì chưng : Đầu tứ xây dựng lưới điện 110kV

Điện lực Tịnh Biên

Khu vực : xã An Hảo, Tân Lợi, 1 phần khóm 3 thị trấn Chi Lăng - thị trấn Tịnh Biên.

Lý bởi vì : Đầu bốn xây dựng lưới điện 110kV

Điện lực Tịnh Biên

Khu vực : Ấp Tân Thành, làng mạc tân Lập - huyện Tịnh Biên. Làng Đào Hữu Cảnh - thị trấn Tịnh Biên.

Lý do : Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV

Điện lực Long Xuyên

Khu vực : một trong những phần P. Mỹ Long (khu vực mặt đường Lê Thị Nhiên, Lê Minh Ngươn, Đoàn Văn Phối, Phan Thành Long, Phạm Hồng Thái, Huỳnh Văn Hây, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cưng, Lương Văn Cù, Phan Đình Phùng, Phan Chu Chinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý trường đoản cú Trọng) - TP Long Xuyên

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu mong của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật