Vẽ hình chữ nhật trong CAD (RECTANG)

1. Cách gọi lệnh vẽ hình chữ nhật trong CAD:

Các giải pháp sử dụng lệnh vẽ hình chữ nhật trong CAD:

Cách1: Từ bàn phím gõ RECTANG (REC)

bí quyết 2: Vào mục Draw trên thanh công cụ, chọn RECTANG

-Ý nghĩa: Lệnh RECTANG dùng để vẽ hình chữ nhật

-Để sản xuất hình chữ nhật thì ta xác minh 2 điểm trên đường chéo 2 góc đối diện nhau. Hoặc thực hiện tọa độ kha khá để tùy chỉnh chiều dài với chiều rộng lớn của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Lệnh vẽ hình chữ nhật trong autocad

*

2. Sơ đồ thực hiện lệnh vẽ hình chữ nhật vào CAD
*
*
-Ví dụ: Tạo ra hình chữ nhật vào CAD có kích thước: Chiều nhiều năm = 30, chiều rộng = 15 và trải qua điểm phường của mặt đường tròn.

Command: REC (RECTANG) – ENTERSpecify first corner point or : Kích lựa chọn một điểm p (Hình 4)Specify other corner point or :
30,-15 – ENTER 
(Hình 4)
*

3.Các tuyển lựa của lệnh vẽ hình chữ nhật vào CAD: 

1. Chamfer: Lựa lựa chọn này được cho phép ta tạo thành hình chữ nhật mà 4 đỉnh của hình chữ nhật sẽ được vát góc.

Xem thêm:

Command: RECTANG (REC) – ENTERCurrent rectangle modes: Chamfer=0.0000 x 0.0000Specify first corner point or : C – ENTERSpecify first chamfer distance for rectangles : Nhập giá chỉ trị khoảng cách của cạnh góc vác thứ nhất – ENTERSpecify second chamfer distance for rectangles : Nhập giá trị khoảng cách của cạnh góc vác sản phẩm hai – ENTERSpecify first corner point or : Kích lựa chọn điểm mang đến góc đầu tiên của hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ – ENTER.)Specify other corner point or : Kích lựa chọn điểm đến góc lắp thêm hai của hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ ENTER)
*

2. FIllet: Lựa lựa chọn này chất nhận được ta tạo thành hình chữ nhật mà lại 4 đỉnh của hình chữ nhật sẽ tiến hành bo tròn.

Command: RECTANG (REC) ¿.Specify first corner point or : F – ENTERSpecify fillet radius for rectangles : Nhập giá trị bán kính cung tròn bo góc – ENTERSpecify first corner point or : Kích chọn cho điểm của góc thứ nhất hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ – ENTER)Specify other corner point or : Kích chọn mang lại điểm của góc lắp thêm hai hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ – ENTER)
*

3. Width: Lựa chọn này được cho phép ta định chiều rộng nét vẽ của hình chữ nhật

Command: RECTANG (REC) – ENTERSpecify first corner point or : W – ENTERSpecify line width for rectangles : Nhập giá chỉ trị bề rộng nét vẽ – ENTERSpecify first corner point or : Kích chọn mang lại điểm của góc đầu tiên hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ – ENTER)Specify other corner point or : Kích chọn mang lại điểm của góc thứ hai hình chữ nhật (hoặc nhập tọa độ – ENTER)
*
HẾT !