Hoạt độngTrang chủ > Hoạt động

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí

Thời gian: 18h08 - 29/10/2018

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 1 Yêu cầu: Nhân vật đạt cấp 105 trở lên

 

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 2 Lượt tham gia:

 

- Mỗi ngày người chơi có 3 lượt tham gia phụ bản. Không thể mua thêm lượt

- Mỗi ngày người chơi có 20 lượt hỗ trợ

- Phó bản được reset vào 0:00 hàng ngày

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 3Quy tắc

 

- Mục tiêu lấy tiêu diệt Boss cuối cùng thành công để làm điều kiện qua ải PB, quái nhỏ không rơi vật phẩm và tăng EXP

- Quy tắc vào phó bản:

+ Người chơi tham gia phó bản thông qua giao phó bản tổ đội:

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 4

+ Từ giao diện PB tổ đội, do đội trưởng Click " Đội trường vào". lúc này không bị ảnh hưởng bởi mục tiêu tổ đội, toàn bộ đội viên chuẩn bị xong sẽ vào PB.

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 5

- Vượt ải trong thời gian quy định của PB, dụa theo thời gian vượt ải đánh giá cấp sao. cấp sao khác nhau thưởng khác nhau. Nếu trong thời gian quy định không vượt ải hoặc thoát trước thi khiêu chiến phó bản thất bại.

 

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 6Quy tắc đánh gia sao

 

- Đánh giá cấp sao Pb tổ đội chỉ căn cứ vào thời gian vượt ải của user, thời gian tính vượt ải PB là thời gian đếm ngược. Không vượt ải trong thời gian quy định hoặc thoát giữ chừng coi như là thất bại

- Chia tổng thười gian PB thành 4 mốc thời gian, dựa theo mốc thời gian chia thành 4 cấp sao: 3 sao, 2 sao, 1 sao, 0 sao.

+ Ban dầu vào là PB 3 sao.

+ Mỗi mốc thời gian đều cso thời gian đếm ngược riêng. Khi thời gina đếm ngược của mốc trước kết thúc, sẽ vào đếm ngược của mốc sao, cấp sao sau đấy -1

+ Tổng kết phí bản dựa vào cấp sao nhận thưởng, cấp sao càng cao nhận thưởng càng lớn,

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 7Quy tắc đánh quái 

 

- Trong PB tổ đội, số dợt đánh quái trong toàn bộ Pb đều là 4, đợt cuối cùng là Bos, cột thông tin ở bên trái giao diện chiến đấu hiển thị tình hình đánh quái:

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 8

Hiển thị số đợt hiện tjai và số lượng quái tiêu diệt trong đợt này, hiển thị theo hình thức số quái đã diệt/tổng số quái.

Đợt quái hiện tại bị diệt hết sẽ không làm mới ra đợt sau nữa

- Rớt phát theo phái, cho nên mỗi một cấp sao vẫn cần dựa vào phái để cài đặt danh sách rớt khác nhau

- Pb tổ đội chỉ nhằm vào người chơi. Không phải là cả đội nhặt chung.

 

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 9Quy tắc trợ chiến

[Phó Bản] Rừng Đào Kỳ Bí - 10

- Tham gia PB đội, dùng hết số lượt sự kiện có thể nhận thưởng xong vẫn có thể tiếp tục vào Pb hổ trợ người chơi khác vượt ải PB.

- Mỗi nhân vật có 20 lần trợ chiến/ ngày, trợ chiến vượt ải được nhận điểm vinh dự

- Hêt lượt trợ chiến vượt ải tiếp sẽ không được nhận thêm thưởng

-Thưởng trợ chiến cần trong tình trạng có thành viên mới được nhận. 1 người vượt ải xong không thể nhận thưởng trợ chiến

*** Chi tiết cụ thể mời bạn vào game để được trải nghiệm 1 cách chân thực nhất <3

=========================

Tam Sinh Tam The - Tuyệt Phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Trang Chủhttps://tsttmobile.vn/

Nạp Thẻ: https://nap.tsttmobile.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/tamsinhtamthemobile/

Group: https://www.facebook.com/groups/Daohoadong.tstt/

Tải Gamehttps://tsttmobile.vn/download

Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140