Hoạt độngTrang chủ > Hoạt động

[Hệ Thống] Boss

Thời gian: 18h19 - 05/09/2018

[Hệ Thống] Boss - 1Boss Thế Giới- Hoang Địa

  1.  Người chơi đạt lv 90 có thể tham gia diệt boss
  2. Quy tắc làm mới

 -  Boss thế giới cài đặt thời gian làm mới dựa theo lượt tiêu diệt

+ Tiêu diệt 100 lần thi cài đặt 30s

+ Tiêu diệt 200 lần thì cài đặt 1p

-> sau khi đạt giá trị tối đa sẽ là thời gian làm mới cố định

[Hệ Thống] Boss - 2

Quy tắc thưởng: Cấp người chơi  >= cấp BOSS lv100 khi tiêu diệt được BOSS cũng không nhận được thưởng. Chỉ có BOSS TG và Lãnh địa BOSS dùng quy tắc này, còn các sự kiện khác tiêu diệt BOSS đều nhận được thưởng

[Hệ Thống] Boss - 3Lãnh Địa Boss

1. Điều kiện tham gia

- Người chơi ffạt cấp 120 trở lên sẽ được tham gia

- Mỗi tầng yêu cầu cấp vip nhất định mới được tham gia:

  • Tầng 1 Vip 4
  • Tâng 2 Vip 5
  • Tầng3 Vip 6
  • Tầng 4 Vip 7
  • Tầng 5 Vip 8

2. Tham gia:

- Người choi có thể tham gia đơn hoặc theo tổ đội,

- Giờ làm mới boss là cố đinh

Quy tắc thưởng: Người chơi >= cấp boss v 100 khi tiêu diệt boss cũng không nhận được thưởng. Các người chơi nhỏ hơn cấp boss không quá 100 khi tiêu diệt boss sẽ nhận được thưởng tương ứng.

[Hệ Thống] Boss - 4

[Hệ Thống] Boss - 5

 

=========================

Tam Sinh Tam The - Tuyệt Phẩm Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Trang Chủhttps://tsttmobile.vn/

Fanpage:  https://www.facebook.com/tamsinhtamthemobile/

Group: https://www.facebook.com/groups/Daohoadong.tstt/

Nạp Thẻ: https://nap.tsttmobile.vn/

Tải Gamehttps://tsttmobile.vn/download

Hỗ trợ Hotline1900 6639

Game SG140