Ngoài ra, bạn nào phải chuyên luận gì thì cũng rất có thể liên hệ với mình theo những phương pháp sau:

Cách 1: Nhắn tin cùng với page Pharma Labs tại: https://www.facebook.com/pharmalabs.rd

Cách 2: Gửi e-mail bằng form sau đây:


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Bạn đang xem: Dược điển mỹ usp 39


Tên *
Email *
Chuyên luận Dược Điển yêu mong (VD: Paracetamol BP 2020) *
Nội dung lời nhắn:
Gửi

Nhớ nhờ cất hộ đúng tên nha, chứ chúng ta gửi không nên tên hoặc tên nước ta là mình không tìm kiếm kiếm ra chăm luận đâu. Các chúng ta có thể vào nội dung bài viết sau để kiểm soát xem dược chất, tá dược có trong dược điển nào nhé: Link nội dung bài viết kiểm tra Dược chất/ tá dược vào Dược điển nào.

Bài viết vẫn lỗi thời bên dưới:

Hôm ni minh sẽ chia sẻ cho các bạn một trang web của Trung Quốc rất có thể download những chuyên luận của Dược điển Mỹ USP 39, USP 38, USP 36, USP 35, USP 32, USP 28 và một trong những dược điển các nước khác.

Mình đã demo thì có thể download những chuyên luận của:

Dược điển Mỹ: USP 28, USP 32, USP 35, USP 36, USP 38 cùng USP 39.Dược điển Châu Âu: EP 7, EP 7.5, EP 8.0 cùng EP 8.8.Dược điển Anh: BP 2009, BP 2010 cùng BP 2013.Dược điển Quốc tế: Int, Ph. 5th và Int. Ph. 6thDược điển Nhật Bản: JP 15 với JP 16.Dược điển Ấn Độ: IP 2010.Dược điển Hàn Quốc: KP X.

Sau trên đây mình đang hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản, tìm kiếm kiếm và tải về chuyên luận bên trên trang này nhé:

Đăng ký thông tin tài khoản để download chuyên luận Dược điển Mỹ USP

– truy vấn vào website bằng đường link trên, sẽ mở ra website với toàn tiếng trung như sau (dùng chrome nha cả nhà):

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="wp-image-1091 size-full" src="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website" width="640" height="512" srcset="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP– Giờ làm sao để sở hữu tiếng việt: dùng google dịch thôi. Tất cả 2 cách: phương pháp 1: chuột nên rồi chọn “Dịch lịch sự Tiếng Việt” hoặc giải pháp 2: chọn vào biểu tượng trên thanh URL như hình => lựa chọn Dịch:

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1092" src="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-2" width="640" height="512" srcset="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-2.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP:– Thu được kết quả có tiếng Việt như hình dưới. Ở bước này chúng ta cũng có thể tìm ngay siêng luận dược chất hoặc tá dược với tên điền vào ô màu đỏ, nhiều loại dược điển với phiên bản trong ô màu sắc xanh, nhưng tải về thì không được nhé => vì cần phải có tài khoản. Giờ thì nhấp vào nút đk trên góc phải để tiến hàng tạo tài khoản:

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1094" src="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-3" width="640" height="512" srcset="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-3.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP Đăng ký– Chrome sẽ mở ra một tab mới, lại chuột nên và nhấn dịch sang trọng tiếng việt. Chọn đk bằng thư điện tử như hình:

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1095" src="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-4" width="640" height="512" srcset="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-4.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP chọn email– Lại chọn dịch lịch sự tiếng việt rồi điền thông tin như hình. Trong các số ấy thay email thành thư điện tử của bạn. Tên người tiêu dùng đặt tùy ý, sao cho không trở nên trùng là được. ở đầu cuối là mật khẩu đăng nhập và xác thực mật khẩu. Khi tất cả đủ những tích xanh như hình dưới thì bấm vào đăng ký kết ngay.

*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1096" src="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-5" width="640" height="512" srcset="https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i0.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-5.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP điền thông tin– sẽ sở hữu một email toàn tiếng trung gởi vào mail của bạn. Bấm vào đường link trong mail và nhấn chứng thực tài khoản. Tiếng thì bạn đã có tài khoản trên trang này rồi đấy.

Xem thêm: Nguyên Nhân Gây Ra Sốt Đau Bụng Tiêu Chảy Là Gì? Khi Nào Bạn Nên Đi Khám?

*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?fit=300%2C188&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?fit=102%2C64&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1097" src="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?resize=640%2C400" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-6" width="640" height="400" srcset="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?w=750&ssl=1 750w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?resize=300%2C188&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?resize=102%2C64&ssl=1 102w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-6.jpg?resize=640%2C400&ssl=1 640w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP xác thực tài khoản– Giờ quay trở lại trang ban đầu và nhấp vào chữ đăng nhập, ngay cạnh chữ dăng ký kết lúc trước. Điền email – mật khẩu đăng nhập vào với nhấn đăng nhập.

*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1098" src="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-7" width="640" height="512" srcset="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-7.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP đăng nhập– Lại chuột phải đặt google dịch và bắt đầu tìm kiếm chăm luận để tải về thôi. Điền tên dược chất vào phần Tên, chọn dược điển cùng phiên bạn dạng ở phần Nguồn chuẩn. Tôi đã test thì website này new chỉ cung ứng từ USP 39 quay trở về thôi, nhưng thay là ok lắm rồi. Chúng ta nào phải USP 40 thì sang trọng một bài viết khác của mình trên trang này nhé.

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1099" src="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-8" width="640" height="512" srcset="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-8.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP kiếm tìm kiếm– bao gồm 2 trường hợp chỉ ra với công dụng như sau. Trường phù hợp 1: dòng Xem/ Tài xuống có hiện chữ Xem => oke rồi đấy, nhấp vào chữXemlàbạn hoàn toàn có thể tải được chăm luận về.

*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1100" src="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-9" width="640" height="512" srcset="https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i1.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-9.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP có thể tải được– ngôi trường hợp sản phẩm công nghệ 2: hiển thị chữ “Giúp toàn văn” thì xin chia buồn. Siêng luận đó chưa có bản có sẵn để tải. Hay thì từ bỏ USP 40 trở lên trên sẽ chưa có sẵn bản toàn văn.

*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?fit=300%2C240&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?fit=102%2C82&ssl=1" loading="lazy" class="size-full wp-image-1101" src="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=640%2C512" alt="Download-duoc-dien-my-usp-website-10" width="640" height="512" srcset="https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?w=1280&ssl=1 1280w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=300%2C240&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=768%2C614&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=102%2C82&ssl=1 102w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=640%2C512&ssl=1 640w, https://i2.wp.com/tsttmobile.vn/wp-content/uploads/2019/06/Download-duoc-dien-my-usp-website-10.jpg?resize=980%2C784&ssl=1 980w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" data-recalc-dims="1" />Download dược điển mỹ USP ko thể download đượcTrên trên đây là chia sẻ của mình về kiểu cách download chăm luận dược điển Mỹ USP 39, USP 38, USP 36, USP 35, USP 32, USP 28.Nếu chúng ta thấy giỏi thì hãy lượt thích và mô tả nha. Nhớ đăng ký qua e-mail để dìm những bài viết mới độc nhất nhé.