_______________________________________________________________________________________________

Chương 4

CÂN BẰNG HÓA HỌC

ÐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG. ÐỊNH LUẬT DỜI ÐỔI MỨC CÂN BẰNG LE CHÂTELIER.

bội nghịch ứng ai đang xem: Định luật chức năng khối lượng


Bạn đang xem: Định luật tác dụng khối lượng

*

được gọi là bội nghịch ứng cân đối hay thuận nghịch
lúc nó xẩy ra theo hai phía ngược nhau trong và một điều kiện. Bởi vì đó, bội nghịch ứng cân nặng bằng xảy ra không hoàn toàn, tức là sau bội phản ứng không hầu như thu được thành phầm (C, D) mà còn có cả các tác chất (A, B).

Thí dụ: Với phản ứng ester hóa giữa acid acetic

*

Xem thêm: Bảo Mẫu Bạo Hành Hạ Trẻ Sơ Sinh Bị Bạo Hành, Hành Hạ Trẻ Sơ Sinh

*

*

*

được gọi là đạt trạng thái thăng bằng khi trong cùng một solo vị thời hạn nếu tất cả bao nhiêu phân tử tác chất (A, B) mất đi vị tham gia phản nghịch ứng thuận để tạo thành phầm (C, D) thì cũng có bấy nhiêu phân tử tác chất (A, B) được tạo trở về từ phản nghịch ứng nghịch, thời gian đó gia tốc phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch bằng nhau, hôm nay nồng độ các chất trong bội nghịch ứng không chuyển đổi nữa.

Cân bằng hóa học được gọi là cân bằng động bởi vì thực ra luôn luôn gồm phản ứng thuận với nghịch xảy ra nhưng bởi vì lượng các chất trong hệ bội nghịch ứng không biến hóa khi phản bội ứng đạt trạng thái cân bằng nên phản bội ứng được đánh giá như xong. Rộng nữa, có thể làm biến hóa trạng thái cân đối của phản bội ứng bằng phương pháp thay đổi những yếu tố như nồng độ các chất, nhiệt độ, áp suất.

I. ÐỊNH LUẬT TÁC DỤNG KHỐI LƯỢNG

Ðịnh phương pháp này vày Gulberg, Waage (Na Uy) đưa ra năm 1864, nhằm xác minh trạng thái thăng bằng của một bội nghịch ứng cân nặng bằng.

1. Ngôi trường hợp cân đối giữa những khí có thể xem như khí hài lòng

TOP

a. Hằng số thăng bằng Kc

Xét bội phản ứng cân nặng bằng:

Gọi theo thứ tự là hằng số gia tốc của phản bội ứng thuận và nghịch. Giả sử bội phản ứng thuận cũng giống như phản ứng nghịch hồ hết thuộc loại dễ dàng và đơn giản (nghĩa là phản nghịch ứng chỉ xảy ra trong một giai đoạn, bậc làm phản ứng riêng biệt phần của từng tác chất bằng hệ số tỉ lượng nguyên buổi tối giản đứng trước mỗi tác chất trong làm phản ứng).

Vận tốc phản ứng thuận là:

v1 = k1

Vận tốc phản nghịch ứng nghịch là:

v-1 = k - 1

, mật độ các sản phẩm C, D càng tăng .Bạn sẽ xem: Định hình thức tác dụng khối lượng

Như vậy, giảm dần theo thời gian, còn tăng dần theo thời gian. Sau một thời hạn vận tốc bội nghịch ứng thuận v1 sẽ bằng vận tốc phản ứng nghịch , hôm nay phản ứng đạt trạng thái cân bằng, bội phản ứng được xem như xong.

v1 = v- 1

=> k1 = k_ 1

=>

Vì là những hằng số gia tốc phản ứng, chỉ tùy thuộc ánh nắng mặt trời (và tùy thuộc bản chất của phản bội ứng), cho nên vì vậy ứng cùng với một nhiệt độ độ xác minh (và một phản nghịch ứng xác định), ta có:

cb: cân bằng, chỉ nồng độ các chất C, D, A, B thời điểm đạt trạng thái cân nặng bằng.

Kc được gọi là hằng số cân đối của phản bội ứng tương tác đến mật độ (mol/l). Kc chỉ dựa vào nhiệt độ và thực chất của bội phản ứng, nhưng không phụ thuộc vào vào nồng độ những chất trong bội phản ứng.

Hệ thức trên màn trình diễn sự liên hệ giữa nồng độ chất hóa học (tức trọng lượng của hóa chất) lúc cân bằng, đó là nội dung của định luật chức năng khối lượng.

Có thể phát biểu định dụng cụ này như sau: lúc một phản ứng đồng thể đạt trạng thái cân bằng thì tỉ số tích số nồng độ thành phầm với tích số mật độ tác chất là 1 hằng số ở một nhiệt độ xác định.

Tổng quát mắng với phản bội ứng:

mA + nB pC + qD

người ta chỉ rằng:

Thí dụ: với phản bội ứng:

2NOCl(k) 2NO(k) + Cl2(k)

thì

b. Hằng số cân đối Kp

Hằng số thăng bằng này tương tác đến áp suất riêng biệt phần của hóa chất ở thể khí lúc cân bằng (lúc đạt trạng thái cân nặng bằng).

.

Xét bội phản ứng:

Gọi PA, PB, PC, PD lần lượt là áp suất riêng biệt phần của các khí A, B, C, D hoàn toàn có thể xem như khí lý tưởng lúc thăng bằng , theo thứ tự là số mol của A, B, C, D hiện diện trong thể tích V của hệ phản ứng (bình làm phản ứng) lúc thăng bằng ở ánh sáng T (oK).