Bạn đang xem: Chứng thực hoàng kim kiếm thế

thiết lập Thẻ xác nhận tại Kỳ Trân Các. Có 3 các loại Thẻ chứng Thực: Thanh Đồng - giá 3.000 Đồng/vật phẩm. Bạch Ngân - giá chỉ 10.000 Đồng/vật phẩm. Hoàng Kim - giá bán 18.000 Đồng/vật phẩm.

*

Thẻ chứng thực có hạn áp dụng 7 ngày, khi thực hiện thì có tính năng 30 ngày. Thẻ xác nhận mang đặc thù khóa, không bán cửa hàng được. Thực hiện Thẻ xác nhận cấp rẻ rồi nhận phần thưởng. Sau đó hoàn toàn có thể dùng thêm Thẻ xác nhận cao hơn vậy thì sẽ dấn tiếp được quà biếu của thẻ đó (trừ Phi Phong, cảm giác hỗ trợ). Sau một tháng mà không sở hữu và nhận thưởng thì phần thưởng sẽ đổi mới mất. Nhấp vào hình tượng ô vuông (kế mặt thanh sinh lực, nội lực của nhân vật) nhằm vào giao diện chính của Thẻ triệu chứng Thực.

*

cụ thể giao diện Thẻ chứng Thực:

*


Xem thêm: Tổng Hợp Các Hãng Bao Cao Su Bi Siêu Khủng Độc Đáo Hình Xoắn Ốc

*

Trả góp và gia hạn trang bị Hoàng Kim trên NPC Dã Luyện Đại Sư


Hình ảnh Ghi chú Nón
*

Sử dụng Thẻ xác nhận Thanh Đồng/Bạch Ngân/Hoàng Kim thì mới có tư giải pháp mua vật dụng Hoàng Kim trả góp.

*
mua Vé tiến thưởng (Góp) bên trên Kỳ Trân những với giá 500 Đồng/vật phẩm. Dùng Vé tiến thưởng (Góp) để mua trang bị Hoàng Kim trả dần tại NPC Dã Luyện Đại Sư.
*

NPC Dã Luyện Đại bán những loại đồ vật Hoàng Kim trả dần dần gồm: nón, áo, lưng, tay, giày, liên, nhẫn, bội, phù.

nhiều loại trang bị tiêu hao Vé tiến thưởng
9
Áo 3
Lưng 26
Giày 22
Tay 15
Liên 25
Nhẫn 41
Bội 18
Phù 6
*

Mỗi lần gia hạn thứ Hoàng Kim trả dần dần (NPC Dã Luyện Đại Sư) thì sẽ tiêu tốn lượng Vé rubi (Góp) và Tinh Hoạt Lực tương ứng:

trên trang bị tiêu hao Tinh Hoạt Lực + Vé Vàng/lần gia hạn
Nón 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Áo 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Lưng 20.000 Tinh Hoạt Lực + 6 Vé Vàng
Giày 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Tay 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Liên 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Nhẫn 20.000 Tinh Hoạt Lực + 7 Vé Vàng
Bội 20.000 Tinh Hoạt Lực + 5 Vé Vàng
Phù 20.000 Tinh Hoạt Lực + 4 Vé Vàng

*

Giao diện gia hạn thiết bị tại NPC Dã Luyện Đại Sư chỉ hiển thị số lần gia hạn hữu hiệu

Bài viết liên quan