Cấu trúc lặp là một trong điều khiển thực hiện các bước lặp đi tái diễn khi không đủ mốc giới hạn lặp hoặc khi một điều kiện nào đó còn đúng.Bạn đã xem: cấu tạo lặp tin học 11

1. Lặp

- cấu tạo lặp là một trong những điều khiển thực hiện các bước lặp đi tái diễn khi không đủ mốc giới hạn lặp hoặc lúc một điều kiện nào đó còn đúng.

Bạn đang xem: Cấu trúc lặp tin học 11

- quy trình lặp thiết yếu dừng được điện thoại tư vấn là quá trình lặp vô hạn. Điều này xẩy ra khi điều kiện để ngừng lặp không còn bị thay đổi giá trị sau mỗi lần lặp. Khi đó để bay lặp vô hạn, cần phải có các câu lệnh có thể chấp nhận được thoát ngay khỏi lặp.

- bao gồm hai loại cấu trúc lặp: lặp với số lần biết trước cùng lặp với số lần không biết trước.

2. Lặp có số lần biết trước với câu lệnh for-do

Dạng lặp với tần số biết trước dùng để làm thực hiện câu lệnh một số trong những lần xác định. Dạng này cần sử dụng một biến hóa điều khiến cho vòng lặp. Trong Pascal từng lần triển khai câu lệnh thì biến điều khiến (giả sử là i) được tự động tăng (nhận giá chỉ trị tiếp theo sau là succ(i)) hoặc sút (nhận giá chỉ trị bé dại hơn ngay lập tức trước pred(i)). Đến lúc biến điều khiển và tinh chỉnh đạt giá bán trị khẳng định thì vòng lặp kết thúc.

Câu lệnh for- vì với hai dạng tiến và lùi:

- Dạng lặp tiến :

for := to bởi vì ;

- Dạng lặp lùi:

for := dowto do ;

Trong đó:

- trở nên đếm là phát triển thành đơn, thông thường sẽ có kiểu nguyên.

- cực hiếm đầu, quý giá cuối là những biểu thức thuộc kiểu với biến hóa đếm và giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu giá trị đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp ko được thực hiện.

Hoạt đụng của lệnh for-do:

Ở dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau trường đoản cú khóa phải thực hiện tại tuần tự, với trở nên đếm theo thứ tự nhận quý giá từ cực hiếm đầu mang đến giá trị cuối.

Hoặc buổi giao lưu của dạng lặp tiến rất có thể được diễn giải như sau:

Bước 1: Biến tinh chỉnh và điều khiển nhận quý hiếm đầu.

Bước 2: trường hợp giá trị biến hóa điều khiển bé dại hơn giá trị cuối thì chuyển đến bước 4. Cách 3: giá trị biến điều khiển và tinh chỉnh bằng giá trị cuối thực hiện câu lệnh, tiếp đến dừng lặp, đưa tới câu lệnh tiếp theo sau vòng lặp.

Xem thêm: Làm Gì Khi Bị Ra Máu Giữa Chu Kỳ Kinh Nguyệt Là Bị Làm Sao? Làm Gì Khi Bị Ra Máu Giữa Kỳ Kinh Nguyệt

Bước 4: triển khai câu lệnh sau vì chưng và tăng biến đổi điều khiên tới quý giá tiếp theo.

Ở dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau trường đoản cú khóa vị được thực hiện tuần tự, với đổi mới đếm lần lượt nhận cực hiếm từ quý hiếm đầu mang đến giá trị cuối.

Ở dạng lặp lùi này cực hiếm của đổi thay điểu khiên được tự động giảm xuống giá trị tiếp sau sau những lần lặp.

Lưu ý: trong khoảng lặp ko được chứa lệnh làm biến đổi giá trị của biến điều khiển vì sẽ tạo ra tình trạng cực nhọc theo dõi với quản lí vòng for-do.

3. Lặp với số lần chưa chắc chắn trước cùng câu lệnh while-do

• Lặp cùng với số lần chưa biết trước tất cả hai dạng:

Dạng 1 : trong khi còn đúng thì còn triển khai

Dạng 2: Còn tiến hành trong lúc còn đúng.

Trong dạng 1, thứ nhất kiểm tra và tính quý hiếm của điều kiện, nếu điều kiện nhận cực hiếm true thì thực hiện quá trình (một lần). Những lần thực hiện các bước có thể vẫn làm biến đổi giá trị của điều kiện nên mang lại một thời gian nào đó đk lặp không còn đúng nữa và cấu tạo lặp sẽ tiến hành kết thúc. Ngược lại, nếu khi thực hiện công việc không làm biến hóa giá trị của đk thì cấu trúc lặp kéo dãn mãi (gọi là vòng lặp vô hạn). Để thoát khỏi vòng lặp vô hạn, trong quá trình cần có câu lệnh rẽ nhánh ra khỏi vòng lặp vô hạn khi thỏa mãn điều kiện rẽ nhánh.

• Trong Pascal, lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước là dạng while-do

Câu lệnh while-do chứa một biểu thức đk để điều khiển triển khai lặp một câu lệnh đối kháng hoặc kép.

Cú pháp:

while do ;

Trong đó:

Điều khiếu nại là biểu thức quan hệ giới tính hoặc lôgic;

Câu lệnh là một trong câu lệnh cùa Pascal.

- buổi giao lưu của câu lệnh while-do:


*

* Định lí Bohn Jacopini: đầy đủ quá trình giám sát và đo lường đều rất có thể mô tả và thực hiện dựa bên trên ba cấu trúc cơ bản là kết cấu tuần tự, cấu tạo rẽ nhánh và cấu trúc lặp.