Nếu quá trình của các bạn thường xuyên làm việc với Excel cùng xử lý dữ liệu thì việc phải nỗ lực vững các hàm tìm kiếm là bắt buộc. Trong bài viết này, bản thân sẽ share với chúng ta hai hàm tìm kiếm kiếm tiếp tục được sử dụng là hàm Vlookup cùng Hlookup.

Bạn đang xem: Cách sử dụng hàm vlookup và hlookup trong excel

Hàm VLOOKUP

VLOOKUP là hàm dùng làm tìm kiếm giá bán trị khớp ứng trên ô cột đầu tiên của bảng tham chiếu với cho hiệu quả tương ứng trong cột chỉ định

Cú Pháp:

VLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Col_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value: giá chỉ trị so sánh với cột đầu tiên của bảng tham chiếu để lấy được giá trị đề xuất tìm.Table_ array: showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cái tiêu đề.Col_index_Num: Số máy tự cột cất giá trị yêu cầu lấy của bảng tham chiếu (tính theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua cần và bắt đầu từ 1).Range_lookup: bí quyết tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Cột đầu tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: Cột trước tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng nhiều (ngầm định).

Mình có ví dụ như sau cho chúng ta dễ gọi nhé

Để kiếm tìm kiếm giá trị mức thưởng của bảng tham chiếu và cho ra tác dụng Học Bổng tương ứng với mức thưởng đó bọn họ làm như sau:

Ta có: =VLOOKUP(K6;$A$12:$B$14;2;0) các bạn chú ý bởi mình thực hiện Excel 2013 nên khoảng cách giữa các đối số là dấu ; còn với Excel 2007,2010 là vết (,) nhé.

Xem thêm: Khi Đàn Ông 30 Tuổi - Với Đàn Ông Tuổi 30, Điều Gì Là Quan Trọng Nhất


*

Trong đó:

K6: Cột nút thưởng cần đối chiếu với cột trước tiên của bảng tham chiếu$A$12:$B$14 : là showroom tuyệt đối của bảng tham chiếu2: cột học tập bổng là cột thứ hai của bảng tham chiếu0: cột trước tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp

Kết quả nhận được:

*

2. Hàm HLOOKUP

HLOOKUP là hàm search kiếm một cực hiếm trên dòng thứ nhất của bảng tham chiếu và cho kết quả tương ứng trong mẫu chỉ định.

Cú pháp :HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

Lookup_value:  giá trị so sánh với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu để đưa được giá trị yêu cầu tìm.Table_ array: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu, không lấy cột tiêu đề.Row_index_Num: Số thứ tự mẫu chứa giá trị nên lấy của bảng tham chiếu (tính theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống bên dưới và ban đầu từ số 1).Range_lookup: phương pháp tìm kiếm trên bảng tham chiếu. + 0: Dòng trước tiên của bảng tham chiếu không sắp xếp. + 1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã thu xếp theo chiều tăng dần đều (ngầm định).

Ví dụ:

Để tìm kiếm kiếm giá chỉ trị Mã đơn vị của bảng tham chiếu và tạo ra kết quả Đơn vị tương ứng với mức thưởng đó họ làm như sau:

*

Ta có: =HLOOKUP(A2:A4;$A$6:$D$7;2;1)

Trong đó:

A2:A4: là địa chỉ Mã đơn vị đối chiếu cùng với dòng thứ nhất của bảng tham chiếu$A$6:$D$7: là add tuyệt đối của bảng tham chiếu (các bạn chú ý không mang tiêu đề nhé)2: dòng đơn vị là dòng thứ 2 của bảng tham chiếu1: dòng đầu tiên của bảng tham chiếu đã sắp xếp theo chiều tăng mạnh (ngầm định)

Kết quả nhận ra như sau:

*

Để rất có thể ứng dụng giỏi Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được những hàm nhưng mà còn nên sử dụng xuất sắc cả các công cầm cố của Excel. Số đông hàm nâng cấp giúp áp dụng tốt vào các bước như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH … Những quy định thường thực hiện là Data validation, Conditional formatting, Pivot table …

Toàn cỗ những kiến thức này các bạn đều có thể học được vào khóa học EX101 – Excel trường đoản cú cơ bản tới chăm gia của học tập Excel Online. Bây giờ hệ thống đang xuất hiện ưu đãi rất lớn cho mình khi đk tham gia khóa học. Chi tiết xem tại: tsttmobile.vn.Online