số đông ngày chưa nhập ngũ anh giỏi dắt em về vùng nước ngoài ô có cỏ bông may. Ở trên đây êm vắng vẻ thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến, khói sương giăng lối cỏ quen. Tóc mây thơm hương thơm cỏ, đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với phần đa ưu tư.Cỏ may đan gấu chân tròn, con đường tim cách mòn.Sợ khi fan đi nhằm thương, nhằm nhớ giờ đồng hồ yêu đương ai nỡ chối từ. Đường hành quân nóng ran da người, tuổi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời. đôi lúc trong giấc mộng các giọt mồ hôi kêu thương hiệu em, kêu chỉ một tên. đa số ngày anh đi khỏi xin em chớ vận tải vùng tình yêu lắm bả nhân gian, nhằm đêm sương thuốc tay vàng, kiếm tìm nhau thấy gần. Ngủ bên trên cỏ may thường khi vào tối, nhớ mùi hương may lưu giữ cả người.

Bạn đang xem: Bông cỏ mây, rừng lá thấp


Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.