tsttmobile.vnlifornia vẫn theo dõi tài liệu để cố rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Bao tuôi tre ngay hom nay

Trên trang này, quý vị đã tìm thấy:


Dữ liệu mối cung cấp tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về tsttmobile.vn mắc, tsttmobile.vn tử vong và người được xét nghiệm


Tỷ lệ phần trăm dân số được tiêm vắc-xin bao hàm những tín đồ được tiêm một hoặc nhì liều vắc-xin và những người được tiêm vắc-xin cùng mũi nói lại phân tách cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin. Tỷ lệ tỷ lệ dân số đã tiêm vắc-xin sẽ được update liên tục dựa vào công tác kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn đái bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ xác suất này rất có thể khác với dữ liệu được báo cáo bởi các cơ quan liêu y tế bao gồm thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tất cả mức trung bình hàng ngày là mức vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin vẫn tiêm có thời gian trễ là 7 ngày.Các tsttmobile.vn mắc có thời gian trễ là 8 ngày.Số tsttmobile.vn tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.Các xét nghiệm có thời gian trễ là một ngày.Dữ liệu về tsttmobile.vn mắc với tsttmobile.vn tử vong từ những quận Los Angeles với San Diego có thời hạn trễ là thêm một ngày.Dữ liệu xét nghiệm tự quận Los Angeles có thời gian trễ là một ngày.Các mẫu mã số dân sinh được sử dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn bạn nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài thiết yếu tsttmobile.vnlifornia đến năm 2020.Các tsttmobile.vn xét nghiệm có công dụng dương tính dựa vào mức vừa phải 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế công cộng tsttmobile.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp ngăn ngừa bệnh nặng, cứu sống và giảm sự lan truyền của COVID-19. Càng nhiều người dân tiêm vắc-xin thì tài năng vi-rút lây lan, bỗng dưng biến và thậm chí có chức năng trở nên gian nguy hơn đang càng tốt đi. Vắc-xin đã giúp chấm dứt đại dịch này.
những tsttmobile.vn COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 tsttmobile.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi đề cập lại. Số tsttmobile.vn mắc mặt hàng tuần bên trên 100 nghìn bạn Số tsttmobile.vn mắc trên 100 nghìn bạn (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi đề cập lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số tsttmobile.vn không tiêm vắc-xin trên 100 nghìn người: UCOUNT Số tsttmobile.vn đã tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số tsttmobile.vn vẫn tiêm mũi nhắc lại trên 100 nghìn người: BCOUNT Số tsttmobile.vn nhập viện do COVID-19 trong bốn tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy hại nhập viện vì chưng mắc COVID-19 tsttmobile.vno hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi nhắc lại. Số tsttmobile.vn nhập viện mặt hàng tuần bên trên một triệu con người Số tsttmobile.vn nhập viện trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi nói lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số tsttmobile.vn nhập viện không tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số tsttmobile.vn nhập viện đã tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số tsttmobile.vn nhập viên đã tiêm mũi nhắc lại trên một triệu người:BCOUNT các tsttmobile.vn tử vong vì chưng COVID-19 trong bốn tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tử vong vày COVID-19 tsttmobile.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi kể lại. Số tsttmobile.vn tử vong hàng tuần bên trên một triệu người Số tsttmobile.vn tử vong bên trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi đề cập lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số tsttmobile.vn tử vong không tiêm vắc xin trên một triệu người: UCOUNT Số tsttmobile.vn tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số tsttmobile.vn tử vong vẫn tiêm mũi kể lại bên trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu nguồn về số tsttmobile.vn mắc, số tsttmobile.vn nhập viện và tsttmobile.vn tử vong chưa được tiêm và đã được tiêm vắc-xin. Dữ liệu được update vào sản phẩm Sáu.


tsttmobile.vn mắc, tsttmobile.vn vào viện hoặc tử vong đang tiêm vắc-xin là tsttmobile.vn mắc, vào viện hoặc tử vong xảy ra ở bạn đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Johnson và Johnson ít nhất 2 tuần trước lúc người đó có tác dụng xét nghiệm dương tính với COVID-19.tsttmobile.vn mắc đã tiêm mũi kể lại, tsttmobile.vn nhập viện hoặc tử vong là tsttmobile.vn mắc sẽ tiêm mũi kể lại, tsttmobile.vn nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin đề cập lại hoặc bức tốc vào hoặc sau ngày 13 mon 8 năm 2021, tối thiểu 2 tuần trước lúc người đó có tác dụng xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. tsttmobile.vn mắc, tsttmobile.vn nhập viện hoặc tử vong không tiêm vắc-xin là tsttmobile.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu thiết bị này thực hiện dữ liệu của những người từ 12 tuổi trở lên được thu thập trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này có độ trễ dữ liệu. Vấn đề đối chiếu những tsttmobile.vn mắc COVID-19 (bao có cả nhập viện cùng tử vong) và triệu chứng tiêm chủng ra mắt trên cơ sở hàng tuần, nên đóng góp thêm phần gây ra một số chậm trễ. Điều này kết hợp với độ trễ trong việc report tự nhiên những tsttmobile.vn mắc cùng nhập viện, với số liệu về tsttmobile.vn tử vong tất cả độ trễ mập hơn.Chúng tôi cập nhật các biểu thiết bị mỗi Thứ tứ hàng tuần. Khi công ty chúng tôi xuất phiên bản các biểu thứ này:Biểu trang bị về tsttmobile.vn mắc và nhập viện gồm độ trễ 17 ngày.Biểu đồ gia dụng về tsttmobile.vn tử vong bao gồm độ trễ 24 ngày.Chúng tôi thải trừ một số tài liệu không đầy đủ vừa mới đây để phản bội ánh đúng mực các xu thế trong dữ liệu.Việc đo lường và thống kê tỷ lệ theo chứng trạng tiêm chủng với tiêm nói lại bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khiến việc lý giải các xu hướng cách đây không lâu trở nên đặc biệt khó khăn. Những yếu tố bao gồm khả năng miễn dịch do đã lây nhiễm trước đó, khả năng bảo đảm suy giảm liên quan đến khoảng tầm thời gian kể từ lúc chủng ngừa, cùng sự biệt lập trong những hành vi phòng ngừa và xét nghiệm theo giới hạn tuổi và triệu chứng chủng ngừa, có tác động ngày càng béo đến tài liệu theo thời gian. Mặc kệ những giảm bớt này, tài liệu vẫn tiếp tục cho biết thêm việc chủng đề phòng COVID-19 làm giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm với tiến triển thành dịch nặng. Sở Y Tế công cộng tsttmobile.vnlifornia (tsttmobile.vnlifornia Department of Public Health, CDPH) vẫn tiếp tục review các cách trình bày thông tin này theo cách giải quyết tốt hơn những tinh giảm này.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi vẫn theo dõi tiến trình tiêm chủng cho người dân tsttmobile.vnlifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn tiểu bang

Trung Tâm điều hành và kiểm soát và phòng Ngừa dịch bệnh lây lan (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) reviews nguy cơ COVID-19 bây giờ của từng quận theo các mức. Tìm hiểu mức nguy hại tại quận của quý vị. Nhập quận của khách hàng để biết tài liệu chi tiết.

Số tsttmobile.vn mắc với tsttmobile.vn tử vong

tsttmobile.vnlifornia tất cả 10,268,137 các tsttmobile.vn lây truyền COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 94,120 tsttmobile.vn tử vong.

Xem thêm: Thuốc Progesterone Có Tác Dụng Gì Và Có Vai Trò Như Thế Nào Đối Với Phụ Nữ?


Số tsttmobile.vn lây lan được xác thực ở tsttmobile.vnlifornia Số tsttmobile.vn lan truyền được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_tsttmobile.vnses tổng thể tsttmobile.vn lây nhiễm được xác nhận new_tsttmobile.vnses tsttmobile.vn mắc bắt đầu (tăng new_tsttmobile.vnses_delta_1_day) new_tsttmobile.vnses tsttmobile.vn mắc mới (giảm new_tsttmobile.vnses_delta_1_day) tsttmobile.vnses_per_100k_7_days tsttmobile.vn mắc trên 100 nghìn tín đồ (mức trung bình trong 7 ngày) Ngày theo từng tiến độ Ngày report Mọi dịp 6 mon 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ thành phần số tsttmobile.vn mắc mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE tsttmobile.vn Mắc: tsttmobile.vnSES Mức trung bình 7 ngày Số tsttmobile.vn mắc bên trên 100 nghìn bạn tsttmobile.vn Mắc Ngày theo từng quá trình Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý tài liệu không không hề thiếu trong những ngày vừa mới đây
> những tsttmobile.vn tử vong được chứng thực ở tsttmobile.vnlifornia Số tsttmobile.vn tử vong được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng tsttmobile.vn tử vong được xác thực new_deaths tsttmobile.vn tử vong bắt đầu (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths tsttmobile.vn tử vong new (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số tsttmobile.vn tử vong trên 100 nghìn fan (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Mọi lúc 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ tử vong mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tsttmobile.vn Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số tsttmobile.vn tử vong bên trên 100 nghìn fan tsttmobile.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang ngóng xử lý tài liệu không không thiếu trong số đông ngày vừa mới đây

Dữ liệu nguồn về những tsttmobile.vn mắc và tsttmobile.vn tử vong được xác nhận. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ ba và đồ vật Sáu.


Số liệu cấp thiết hiện đúng đắn những chuyển đổi thực tế từng ngày vì những tác dụng này bao gồm các tsttmobile.vn mắc từ trước cho tới ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ ra mắt sự kiện. Đây là nguồn dữ liệu chính xác nhất theo thời gian.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người tsttmobile.vnlifornia.Số tsttmobile.vn mắc bao gồm cả rất nhiều người ở trong nhà tù của tiểu bang và liên bang, những cơ sở thuộc cơ quan Thi Hành hiện tượng Di Trú với Hải quan lại Hoa Kỳ, những cơ sở nhốt của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở làm chủ Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles và San Diego có thời hạn trễ là 1 trong ngày.Số tsttmobile.vn mắc âm là vì công tác bảo đảm an toàn chất lượng dữ liệu, bao gồm xóa bỏ các tsttmobile.vn trùng lặp.Số tsttmobile.vn tử vong âm theo báo cáo có nghĩa là những tsttmobile.vn tử vong nhưng trước này được cho là vì COVID-19 mà lại được khẳng định là không liên quan đến COVID-19.Các mẫu mã số dân số trong các biểu vật này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài chủ yếu tsttmobile.vnlifornia cho năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số hiệu quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên tsttmobile.vnlifornia là 182,918,249, tăng 411,317 xét nghiệm so với tổng số của cách nay đã lâu đó. Tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính trong 7 hôm qua là 8.7%.


> tổng thể xét nghiệm ngơi nghỉ tsttmobile.vnlifornia tổng thể xét nghiệm nghỉ ngơi Quận REGION total_tests_performed toàn bô xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm new được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm new được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi lúc 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm mức độ vừa phải 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE tổng số Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số tsttmobile.vn xét nghiệm bên trên 100 nghìn fan Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang chờ xử lý dữ liệu không tương đối đầy đủ trong rất nhiều ngày cách đây không lâu
> Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính sinh hoạt tsttmobile.vnlifornia Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính nghỉ ngơi Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 từ lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days sút so với 7 ngày trước hầu như lúc 6 tháng 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE xác suất xét nghiệm dương tính: POSRATE tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ giải pháp xử lý Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không khá đầy đủ trong hầu hết ngày vừa mới đây

Dữ liệu mối cung cấp về toàn bô tsttmobile.vn xét nghiệm và tỷ lệ dương tính. Tài liệu được cập nhật vào Thứ bố và vật dụng Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày thực hiện xét nghiệm.Ngày report là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế nơi công cộng tsttmobile.vnlifornia. Không tồn tại dữ liệu ngày báo cáo cho những xét nghiệm trước ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm có thể không khớp với tổng cộng ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính chia cho tổng thể xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Phần trăm dương tính bao gồm cả đầy đủ người của phòng tù của tiểu bang và liên bang, những cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành khí cụ Di Trú cùng Hải quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu xét nghiệm tự quận Los Angeles có thời hạn trễ là 1 trong những ngày.Tỷ lệ dương tính đang được report trước đây là mức mức độ vừa phải trong 14 ngày.Các mẫu mã số dân số trong các biểu vật dụng này nằm trong dự báo về dân sinh của Sở Tài thiết yếu tsttmobile.vnlifornia mang lại năm 2020.

Nhập viện

Tổng số tsttmobile.vn nhập viện vị nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại tsttmobile.vnlifornia là 3,108, an increase of 159 so với tổng số tsttmobile.vn bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số người bệnh ICU do các tsttmobile.vn nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại tsttmobile.vnlifornia là 360, an increase of 22 so với tổng số của cách đây không lâu đó.


> Số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 ngơi nghỉ tsttmobile.vnlifornia Số bệnh nhân nhập viện bởi mắc COVID-19 nghỉ ngơi Quận REGION Số người bị bệnh ICU vì chưng mắc COVID-19 ngơi nghỉ tsttmobile.vnlifornia Số người bị bệnh ICU vì chưng mắc COVID-19 ngơi nghỉ Quận REGION TOTAL Số bệnh nhân nhập viện vày mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh nhập viện rộng so với tổng thể của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh nhập viện rộng so với tổng số của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người mắc bệnh ICU do mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh ICU hơn so với tổng cộng của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh ICU hơn so với toàn bô của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU đa số lúc 6 mon 90 ngày Ngày báo cáo Mức trung bình 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bị bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức mức độ vừa phải 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU sống tsttmobile.vnlifornia Số chóng tại ICU sinh hoạt Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE các giường tại ICU còn trống rộng so với tổng thể của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít chóng tại ICU còn trống rộng so với tổng cộng của những năm trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã bao gồm tổng số VALUE chóng tại ICU còn trống. đầy đủ lúc 6 mon 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số người bị bệnh nhập viện với vào Đơn Vị quan tâm Đặc Biệt (Intensive tsttmobile.vnre Unit, ICU) bởi mắc COVID-19. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ cha và máy Sáu.