Giới thiệu, văn bản môn học tập

Giúp sv có một số kiến thức cơ phiên bản về tính chất và khả năng của dòng sản phẩm tính (số), về qui trình giải quyết vấn đề bằng máy tính, về bài toán dùng một môi trường thiên nhiên phát triển phần mềm trực quan tiền (như Visual Basic) để kiến thiết giao diện đến ứng dụng, tạo những thủ tục giải pháp xử lý sự kiện trên các bộ phận giao diện với viết mã để mô tả giải thuật giải quyết chức năng của phần mềm. Ngoài ra, sv còn được sản phẩm thêm một vài kiến thức cơ bạn dạng về linh kiện phần mềm, về lập trình bằng phương pháp lắp ghép các linh kiện có sẵn, về bài toán truy xuất cơ sở tài liệu và một số hoạt động cơ bản để kiểm thử phần mềm đã viết được.Chương 1. Vấn đề giải quyết và xử lý bài toán bằng máy tính.1.1Các quan niệm cơ bạn dạng : máy tính xách tay số, lệnh, ngôn ngữ, chương trình, giải thuật, lập trình...1.2Code với dữ liệu1.3Cấu trúc lịch trình theo cách nhìn có cấu trúc và hướng đối tượng.1.4Mô hình laptop Von-Neumann1.5Qui trình chung để giải quyết bài toán bằng máy tính xách tay số1.6Phương pháp so với từ-trên-xuống.Chương 2. Thể hiện tài liệu trong máy tính.2.1Cơ bạn dạng về lưu trữ dữ liệu trong laptop : bit, byte, địa chỉ...2.2Các khối hệ thống số : cơ số, qui luật diễn tả đại lượng, những phép toán.2.3Các đơn vị chức năng nhớ thường được sử dụng : byte, word, KB, MB, GB,...2.4Biểu diễn số nguyên, số thực, chuỗi... Trong bộ nhớ.2.5Các bạn dạng mã hay dùng, sự việc mã giờ đồng hồ Việt.2.6Thiết bị đựng tin - thư mục - File.2.7Các tác vụ cai quản hệ thông file.Chương 3. Tổng thể về lập trình bởi VB.3.1Hỗ trợ xây dựng có kết cấu : chương trình, module, thủ tục.3.2Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng : đối tượng, inteface, class, thông điệp, tính bao đóng, thừa kế, bao gộp,...3.3Qui trình viết một phần mềm dùng môi trường thiên nhiên trực quan lại : đối tượng người sử dụng giao diện, đối tượng người tiêu dùng xử lý bên trong.3.4Xây dựng đối tượng người sử dụng giao diện bằng xây đắp trực quan cùng viết code cho các thủ tục cách xử lý sự kiện.3.5Xây dựng đối tượng người tiêu dùng xử lý bên trong bằng cách tự viết code.Chương 4. Qui trình thi công trực quan giao diện.4.1Dự án với ứng dụng.4.2Các dạng giao diện chuẩn : Dialog based, SDI, MDI4.3Thiết kế form giao diện, thiết kế menu, toolbar4.4 tùy chỉnh thiết lập giá trị cho những thuộc tính của các đối tượng người dùng giao diện tại thời điểm thiết kế.4.5 sản xuất hàm xử lý 1 số sự kiện quan trọng trên các đối tượng người sử dụng giao diệnChương 5. Những kiểu tài liệu của VB.5.1Biến dữ liệu : thương hiệu biến, hình dạng của biến, tầm vực sử dụng5.2Cú pháp khái niệm danh hiệu5.3Các kiểu tài liệu cơ bản định sẵn5.4Các class đối tượng định sẵn.5.5Định nghĩa kiểu người dùng và class mới.5.6Tầm vực tróc nã xuất biến.5.7 thời hạn sống của biến.5.8 Hằng gợi nhớ.Chương 6.

Bạn đang xem: Bài giảng tin học đại cương

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Ốm Bớt: 3 Bước Đơn Giản Mà Khoa Học Bạn Nên Làm Ngay!

Những lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu.6.1Tổng quát về code của vận dụng : standard module, size module, class module6.2Tổng quát tháo về ngôn ngữ VB : các lệnh định nghĩa, khai báo và những lệnh thực thi.6.3Chú thích với công dụng.6.4Qui tắc biểu đạt các quý hiếm thuộc các kiểu cơ bản.6.5Lệnh khái niệm hằng gợi nhớ, định nghĩa biến, khái niệm kiểu fan dùng.6.6Các lệnh khai báo hàm phải dùng trong các thư viện link động *.dll.Chương 7. Biểu thức VB.7.1Tổng quát về biểu thức : toán hạng, toán tử.7.2Các biểu thức cơ bản.7.3Các các loại toán tử.7.4Qui trình desgin và tính quý giá của biểu thức.7.5Kiểu kết quả của biểu thức.Chương 8. Những lệnh xúc tiến VB.8.1Tổng quát tháo về những lệnh thực thi, phân loại.8.2Nhóm lệnh gán dữ liệu : gán trị truyền thống và gán tham khảo.8.3Nhóm lệnh tạo ra quyết định : điều kiện luận lý và số học.8.4Nhóm lệnh lặp : Do, While, For.8.5Nhóm lệnh call thủ tục, thoát bất ngờ khỏi 1 cấu trúc điều khiển.8.6Vấn đề những lệnh lồng nhau.Chương 9. Định nghĩa và thực hiện thủ tục.9.1Nhắc lại tổ chức của 1 áp dụng : module, đối tượng, thủ tục.9.2Phân một số loại thủ tục.9.3Tầm vực thực hiện thủ tục.9.4Cú pháp định nghĩa các loại thủ tục.9.5Gọi thủ tục và chế độ truyền tham số.9.6Các giấy tờ thủ tục định sẵn của VB9.7Các hàm API trong số thư viện liên kết động.Chương 10. Cai quản hệ thống file.10.1Vị trí của hệ thống file trong giải quyết bài toán sử dụng máy tính.10.2Các kết cấu file cơ mà VB hỗ trợ.10.3Tổng quát mắng về truy hỏi xuất hệ thống file trong VB.10.4Qui trình truy tìm xuất "Binary File" điển hình nổi bật và các lệnh liên quan.10.5Qui trình tróc nã xuất "Random File" nổi bật và các lệnh liên quan.10.6Qui trình truy nã xuất "Sequential File" nổi bật và các lệnh liên quan.10.7 các hàm truy tìm xuất nằm trong tính file/thư mục.10.8 những hàm chú tâm thư mục, tạo/xóa file/thư mụcChương 11. Tiếp xúc thiết bị I/O.11.1Tổng quát tháo về liên hệ giữa người dùng và chương trình.11.2Kiến trúc cửa hàng giữa người tiêu dùng & áp dụng VB.11.3Ứng dụng giao tiếp với bàn phím thông qua các đối tượng người sử dụng giao diện.11.4Ứng dụng giao tiếp với chuột thông qua các đối tượng giao diện.11.5Xuất văn bạn dạng lên đối tượng người dùng giao diện.11.6Vẽ vật dụng họa, hình ảnh bitmap lên đối tượng người tiêu dùng giao diện.11.7In ấn dữ liệu.Chương 12. Linh kiện phần mềm, truy tìm xuất database.12.1Tổng quát mắng về linh kiện phần mềm và công nghệ lập trình bằng phương pháp lắp ghép linh kiện.12.2Các technology xây dựng linh phụ kiện phần mềm.12.3Qui trình dùng linh phụ kiện phần mượt theo technology COM & ActiveX Control.12.4Tổng quát tháo về database, database quan tiền hệ và các tiếp xúc truy xuất database hiện nay có.12.5 công đoạn dùng tiếp xúc ADO trải qua các ActiveX Control để truy xuất database.12.6 Qui trình lập trình sẵn dùng tiếp xúc ADO nhằm truy xuất databaseChương 13. Vấn đề kiểm demo phần mềm.13.1Các các loại lỗi chạm chán phải khi viết phần mềm, đặc điểm của từng các loại lỗi.13.2Tổng quát mắng về hoạt động kiểm lỗi phần mềm.13.3Các tinh thần của ứng dụng dưới sự tinh chỉnh của phương pháp "debug".13.4Các tác vụ tham khảo/hiệu chỉnh giá chỉ trị của các biến dữ liệu.13.5Các tác vụ thiết lập/xóa đk dừng (break point, khi đổi mới bị truy nã xuất, lúc thỏa 1 điều kiện qui định).13.6 các tác vụ tinh chỉnh chương trình chạy.13.7 các tác vụ xem "stack" chứa lịch sử gọi thủ tục.

Tài liệu xem thêm

<1> Tập slide bài giảng môn Tin học, Nguyễn Văn Hiệp & al., Khoa công nghệ thông tin ĐHBK Tp.HCM.<2> tài liệu online bên trên 3 CD MSDN thuộc cỗ Visual Studio 2000 của Microsoft.